Quy trình làm việc nhóm như một bản đồ chi tiết dẫn dắt tập thể chinh phục mục tiêu chung. Giống như những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, việc áp dụng quy trình bài bản sẽ giúp nhóm:

 • Xác định rõ ràng hướng đi
 • Lập kế hoạch khoa học
 • Tăng cường giao tiếp
 • Theo dõi sát sao
 • Đánh giá tổng thể

Quy trình làm việc nhóm không chỉ là công cụ cho hiệu quả công việc mà còn là cầu nối gắn kết các thành viên, bồi đắp tinh thần hợp tác, đoàn kết.

Quy trình làm việc nhóm là gì?

Quy trình làm việc nhóm là một chuỗi các bước được định nghĩa rõ ràng, nhằm hướng dẫn các thành viên trong nhóm phối hợp và cộng tác hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung. Quy trình này bao gồm các hoạt động như: xác định mục tiêu, phân chia công việc, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và đánh giá kết quả.

quy trình làm việc nhóm

Tầm quan trọng của quy trình làm việc nhóm

Tầm quan trọng của Làm việc nhóm thể hiện qua nhiều lợi ích thiết thực:

 • Nâng cao hiệu suất: Quy trình rõ ràng giúp các thành viên tập trung vào nhiệm vụ, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.
 • Tăng cường sự phối hợp: Giao tiếp hiệu quả và phân chia công việc hợp lý giúp các thành viên phối hợp nhịp nhàng, tạo sức mạnh tập thể.
 • Cải thiện chất lượng đầu ra: Nhờ sự hợp tác và chia sẻ kiến thức, nhóm có thể đưa ra giải pháp sáng tạo và hoàn thành công việc với chất lượng cao hơn.
 • Khuyến khích tinh thần trách nhiệm: Mỗi thành viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc chủ động và hiệu quả.
 • Tăng cường gắn kết nhóm: Quy trình làm việc nhóm tạo cơ hội cho các thành viên giao tiếp, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn kết và tin tưởng.

Quy trình 8 bước Làm việc Nhóm hiệu quả

Đạt được thành công trong công việc nhóm đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của tất cả các thành viên. Áp dụng quy trình làm việc nhóm bài bản sẽ giúp nhóm đi đúng hướng, tối ưu hóa hiệu quả và đạt được mục tiêu chung. Dưới đây là 8 bước thiết yếu trong quy trình làm việc nhóm hiệu quả:

1. Xác định Mục tiêu Rõ ràng:

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là xác định mục tiêu chung của nhóm. Mục tiêu cần cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn (SMART). Việc xác định mục tiêu rõ ràng giúp nhóm:

 • Tập trung nỗ lực: Mọi thành viên đều hiểu rõ mục tiêu chung và hướng đến mục tiêu chung.
 • Tránh lạc hướng: Nhóm tránh lãng phí thời gian và công sức cho những hoạt động không liên quan đến mục tiêu chung.
 • Đánh giá hiệu quả: Việc đo lường mục tiêu giúp nhóm đánh giá hiệu quả công việc và điều chỉnh hướng đi khi cần thiết.

2. Lập Kế hoạch Chi tiết:

Sau khi xác định mục tiêu, nhóm cần lập kế hoạch nhóm chi tiết để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch cần bao gồm:

 • Các bước cụ thể: Chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ, dễ quản lý hơn.
 • Thời hạn hoàn thành: Xác định thời hạn cho từng bước để đảm bảo tiến độ chung.
 • Người chịu trách nhiệm: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên dựa trên khả năng và sở thích.

3. Xác định Vai trò, Trách nhiệm:

Mỗi thành viên trong nhóm cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Việc phân công rõ ràng giúp:

 • Tăng hiệu quả công việc: Mỗi thành viên tập trung vào nhiệm vụ được giao, tránh trùng lặp công việc.
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Mỗi thành viên ý thức rõ ràng vai trò của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Giải quyết mâu thuẫn: Tránh tranh cãi và mâu thuẫn do sự chồng chéo trách nhiệm.

4. Đặt Quy tắc Cơ bản:

Nhóm cần đặt ra các quy tắc làm việc nhóm cơ bản để đảm bảo việc làm việc nhóm diễn ra hiệu quả. Các quy tắc có thể bao gồm:

 • Thời gian: Đến họp đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
 • Giao tiếp: Lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng sự khác biệt, chia sẻ thông tin.
 • Ra quyết định: Dân chủ, minh bạch, thống nhất.
 • Ghi nhận: Ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của các thành viên.

5. Giao tiếp Hiệu quả:

Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để làm việc nhóm thành công. Các thành viên trong nhóm cần:

 • Giao tiếp cởi mở, minh bạch: Chia sẻ thông tin, ý kiến một cách cởi mở, không ngại tranh luận.
 • Lắng nghe tích cực: Lắng nghe ý kiến của nhau một cách tôn trọng, tập trung vào nội dung chia sẻ.
 • Giải quyết mâu thuẫn: Xử lý mâu thuẫn một cách hiệu quả, hướng đến giải pháp chung.

6. Giải quyết Vấn đề:

Trong quá trình làm việc nhóm, không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Nhóm cần:

 • Xác định vấn đề: Xác định rõ ràng bản chất của vấn đề.
 • Phân tích nguyên nhân: Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • Đề xuất giải pháp: Đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.
 • Lựa chọn giải pháp: Lựa chọn giải pháp phù hợp nhất và thực hiện.

Xem bài viết liên quan: Kỹ năng giải quyết vấn đề: phương pháp và công cụ hỗ trợ

7. Theo dõi Tiến độ và Tuân thủ Thời hạn:

Nhóm cần theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo nhóm đang đi đúng hướng và hoàn thành mục tiêu đúng hạn. Việc theo dõi tiến độ giúp:

 • Phát hiện sớm vấn đề: Phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn và kịp thời điều chỉnh hướng đi.
 • Đảm bảo tiến độ: Đảm bảo nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
 • Tăng hiệu quả công việc: Nâng cao hiệu quả công việc và tránh lãng phí thời gian.

8. Đánh giá và Điều chỉnh:

 • Đánh giá kết quả của nhiệm vụ sau khi hoàn thành.
 • Xác định những điểm mạnh, điểm yếu và rút ra kinh nghiệm.
 • Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả làm việc trong tương lai.
 • Điều chỉnh quy trình làm việc nhóm khi cần thiết.

Quy trình Làm việc nhóm-8 bước

5 Mô hình làm việc nhóm hiệu quả

Bên cạnh việc áp dụng quy trình và phương pháp làm việc nhóm phù hợp, việc lựa chọn mô hình làm việc nhóm hiệu quả cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu chung. Dưới đây là 5 mô hình làm việc nhóm hiệu quả thường được sử dụng:

 1. Mô hình Tuckman:
 • Mô hình Tuckman chia quá trình hình thành và phát triển của nhóm thành 4 giai đoạn: Hình thành, Bão tố, Quy chuẩn hóa và Hoạt động.
 • Ưu điểm: Mô hình Tuckman giúp nhóm hiểu rõ các giai đoạn phát triển và đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.
 • Phù hợp với: Các nhóm mới thành lập hoặc đang trong giai đoạn hình thành và phát triển.
 1. Mô hình 5S:
 • Mô hình 5S là mô hình quản lý chất lượng dựa trên 5 nguyên tắc: Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton), Sạch sẽ (Seiso), Săn sóc (Seiketsu), Sẵn sàng (Seiketsu).
 • Ưu điểm: Mô hình 5S giúp nhóm tạo ra môi trường làm việc gọn gàng, an toàn, hiệu quả và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.
 • Phù hợp với: Các nhóm cần cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của các thành viên.
 1. Mô hình GRPI:
 • Mô hình GRPI là mô hình phân tích vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm dựa trên 3 tiêu chí: Mục tiêu (Goal), Vai trò (Role), Kỹ năng (Performance) và Khả năng tương tác (Interaction).
 • Ưu điểm: Mô hình GRPI giúp nhóm xác định vai trò, trách nhiệm phù hợp cho các thành viên và nâng cao hiệu quả phối hợp nhóm.
 • Phù hợp với: Các nhóm cần phân chia vai trò, trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên và nâng cao hiệu quả phối hợp nhóm.
 1. Mô hình Belbin:
 • Mô hình Belbin chia nhóm thành 9 kiểu nhân cách: Người lãnh đạo, Người hướng ngoại, Người định hướng kết quả, Người định hướng chi tiết, Người phối hợp, Người tìm kiếm ý tưởng, Người chuyên gia, Người hoàn thiện và Người thích giao lưu.
 • Ưu điểm: Mô hình Belbin giúp nhóm hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.
 • Phù hợp với: Các nhóm cần phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên và nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.
 1. Mô hình Katzenbach và Smith:
 • Mô hình Katzenbach và Smith chia làm việc nhóm thành 5 giai đoạn: Nhóm tiềm năng, Nhóm làm việc, Nhóm hợp tác, Nhóm cao hiệu quả và Nhóm biểu diễn cao.
 • Ưu điểm: Mô hình Katzenbach và Smith giúp nhóm xác định giai đoạn phát triển hiện tại và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.
 • Phù hợp với: Các nhóm cần đánh giá hiệu quả làm việc nhóm hiện tại và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả.

Việc lựa chọn mô hình làm việc nhóm phù hợp sẽ phụ thuộc vào đặc thù của từng nhóm, từng dự án và mục tiêu chung mà nhóm muốn đạt được.

5 Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

Bên cạnh việc áp dụng quy trình làm việc nhóm bài bản, việc lựa chọn phương pháp làm việc nhóm phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu chung.

Dưới đây là 5 phương pháp làm việc nhóm hiệu quả thường được sử dụng:

 1. Scrum:
 • Phương pháp Scrum là phương pháp quản lý dự án linh hoạt, chia nhỏ dự án thành các giai đoạn ngắn (sprint) để dễ dàng quản lý và thực hiện.
 • Ưu điểm: Scrum giúp nhóm làm việc tập trung, tăng cường sự hợp tác và thích ứng nhanh chóng với thay đổi.
 • Phù hợp với: Các dự án có yêu cầu thay đổi cao, cần sự linh hoạt và thích ứng nhanh chóng.
 1. Brainstorming (Trí não phong phú):
 • Brainstorming là kỹ thuật thảo luận nhóm nhằm tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo nhất có thể để giải quyết vấn đề.
 • Ưu điểm: Brainstorming giúp kích thích tư duy sáng tạo, khuyến khích mọi người tham gia đóng góp ý kiến và tạo ra nhiều ý tưởng mới.
 • Phù hợp với: Giai đoạn đầu của dự án khi cần tìm kiếm ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo cho vấn đề.
 1. Design Thinking (Tư duy thiết kế):
 • Design Thinking là quy trình giải quyết vấn đề tập trung vào người dùng, giúp nhóm thấu hiểu nhu cầu người dùng và đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Ưu điểm: Design Thinking giúp nhóm tạo ra sản phẩm/dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu người dùng, tăng khả năng thành công của dự án.
 • Phù hợp với: Các dự án phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, cần thấu hiểu nhu cầu người dùng và tạo ra trải nghiệm tốt cho người dùng.
 1. Phương pháp OKR (Mục tiêu và Kết quả then chốt):
 • Phương pháp OKR là hệ thống quản lý mục tiêu theo định hướng kết quả, giúp nhóm đặt ra mục tiêu rõ ràng, đo lường được và theo dõi tiến độ hiệu quả.
 • Ưu điểm: OKR giúp nhóm tập trung vào những mục tiêu quan trọng, tăng cường sự kết nối giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của nhóm.
 • Phù hợp với: Các nhóm cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, đo lường được và theo dõi tiến độ hiệu quả.
 1. Kanban:
 • Kanban là phương pháp quản lý dự án trực quan, giúp nhóm theo dõi tiến độ công việc hiệu quả và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.
 • Ưu điểm: Kanban giúp nhóm làm việc minh bạch, dễ dàng quản lý luồng công việc và xác định những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.
 • Phù hợp với: Các dự án có khối lượng công việc lớn, cần theo dõi tiến độ và điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Ngoài 5 phương pháp trên, còn có nhiều phương pháp làm việc nhóm hiệu quả khác như:

 • Phương pháp Pomodoro: Chia nhỏ công việc thành các pomodoro (khoảng thời gian 25 phút) để tăng cường sự tập trung và hiệu quả công việc.
 • Phương pháp Kaizen: Áp dụng các cải tiến nhỏ liên tục để nâng cao hiệu quả công việc.

Việc lựa chọn phương pháp làm việc nhóm phù hợp sẽ phụ thuộc vào đặc thù của từng nhóm, từng dự án và mục tiêu chung mà nhóm muốn đạt được.

Những lưu ý khi áp dụng quy trình làm việc nhóm

Áp dụng quy trình làm việc nhóm bài bản mang lại nhiều lợi ích cho hiệu quả công việc chung. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả và tránh những sai lầm thường gặp, cần lưu ý một số điểm sau:

1. Linh hoạt trong áp dụng:

Quy trình làm việc nhóm là bộ khung chung, cần linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của từng nhóm, dự án và mục tiêu cụ thể. Tránh áp dụng cứng nhắc, rập khuôn mà không quan tâm đến sự khác biệt.

2. Gắn kết và chia sẻ:

Tạo môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích chia sẻ thông tin, ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên cần ý thức được vai trò, trách nhiệm và chủ động đóng góp vào công việc chung.

3. Giao tiếp hiệu quả:

Giao tiếp thường xuyên, rõ ràng và minh bạch là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của nhóm. Lắng nghe ý kiến, tôn trọng sự khác biệt và giải quyết mâu thuẫn mang tính xây dựng.

4. Theo dõi và điều chỉnh:

Thường xuyên theo dõi tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh quy trình khi cần thiết. Linh hoạt thích ứng với những thay đổi trong môi trường làm việc hoặc yêu cầu của dự án.

5. Phát triển kỹ năng mềm:

Khuyến khích các thành viên trong nhóm rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, quản lý thời gian, v.v.

6. Trau dồi kiến thức chuyên môn:

Mỗi thành viên cần trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực công việc để góp phần nâng cao hiệu quả chung của nhóm.

7. Duy trì tinh thần tích cực:

Tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, khích lệ tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.

8. Ghi nhận và khen thưởng:

Ghi nhận và khen thưởng những đóng góp tích cực, nỗ lực của các thành viên để tạo động lực cho họ tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc chung.

Áp dụng quy trình làm việc nhóm hiệu quả kết hợp với những lưu ý trên sẽ giúp nhóm đạt được mục tiêu chung, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên và nâng cao hiệu quả công việc.

 

Kết luận

Áp dụng quy trình làm việc nhóm bài bản là chìa khóa giúp nhóm đạt được thành công. Bài viết đã giới thiệu chi tiết 8 bước trong quy trình làm việc nhóm hiệu quả.

Bên cạnh quy trình, việc lựa chọn phương pháp và mô hình làm việc nhóm phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả.

Hãy ghi nhớ rằng, làm việc nhóm hiệu quả đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, giao tiếp cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên.

Hãy áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, đạt được mục tiêu chung và gặt hái thành công!

TÀI NGUYÊN LÀM VIỆC NHÓM: Xem các bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *