Kỹ năng

Rèn luyện những kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống ngay từ khi chúng ta có khả năng nhận thức và tư duy, cài đặt những kỹ năng quan trọng này ăn sâu vào trong tâm trí giúp bạn có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh sống