Làm việc nhóm là một phần thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ học tập, công việc đến các hoạt động xã hội. Để đạt được mục tiêu chung và tạo ra kết quả tốt nhất, việc tuân theo những nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả là vô cùng quan trọng.

Bài viết này sẽ thảo luận về tầm quan trọng của nguyên tắc làm việc nhóm, cách thức xác định các nguyên tắc phù hợp và cung cấp một số ví dụ cụ thể.

 

Nguyên tắc làm việc nhóm là gì?

Nguyên tắc làm việc nhóm là những quy tắc, hướng dẫn hoặc chuẩn mực mà các thành viên trong nhóm đồng ý tuân theo để đảm bảo hiệu quả và sự phối hợp trong công việc. Những nguyên tắc này có thể bao gồm:

 • Giao tiếp cởi mở và trung thực: Các thành viên cần chia sẻ thông tin, ý tưởng và phản hồi một cách cởi mở và trung thực để tránh hiểu lầm và mâu thuẫn.
 • Tôn trọng lẫn nhau: Các thành viên cần tôn trọng ý kiến, quan điểm và sự khác biệt của nhau để tạo ra môi trường làm việc tích cực.
 • Phân công công việc rõ ràng: Mỗi thành viên cần được giao nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng để đảm bảo trách nhiệm và hiệu quả công việc.
 • Hỗ trợ và hợp tác: Các thành viên cần hỗ trợ và hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung.
 • Giải quyết vấn đề hiệu quả: Các thành viên cần cùng nhau giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và konstruktiv.
 • Lắng nghe và thấu hiểu: Các thành viên cần lắng nghe cẩn thận và thấu hiểu ý kiến của nhau để xây dựng sự đồng thuận.
 • Cam kết và trách nhiệm: Các thành viên cần cam kết với mục tiêu chung và chịu trách nhiệm cho phần việc được giao.
 • Tính linh hoạt: Các nguyên tắc cần được áp dụng một cách linh hoạt để phù hợp với từng tình huống cụ thể.

nguyên tắc làm việc nhóm

Tầm quan trọng của việc thiết lập nguyên tắc nhóm

Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc trong làm việc nhóm:

1. Tạo nền tảng thống nhất:

 • Khuôn khổ chung: Các nguyên tắc tạo ra một khuôn khổ chung cho tất cả các thành viên trong nhóm cùng làm việc.
 • Hoạt động hiệu quả: Khi mọi người đều hiểu và tuân theo các nguyên tắc chung, nhóm sẽ có thể hoạt động hiệu quả và thống nhất hơn.

2. Đảm bảo công bằng và minh bạch:

 • Đối xử công bằng: Các nguyên tắc giúp đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều được đối xử công bằng và có cơ hội bình đẳng để đóng góp.
 • Tăng cường tin tưởng: Việc này giúp tăng cường sự tin tưởng và gắn kết giữa các thành viên trong nhóm.

3. Nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc:

 • Tập trung mục tiêu chung: Các nguyên tắc giúp nhóm tập trung vào mục tiêu chung và tránh lãng phí thời gian vào những mâu thuẫn hay bất đồng không cần thiết.
 • Nâng cao chất lượng: Khi mọi người đều biết vai trò và trách nhiệm của mình, nhóm sẽ có thể làm việc hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng công việc.

4. Xây dựng môi trường làm việc tích cực:

 • Tin tưởng, tôn trọng: Các nguyên tắc giúp tạo dựng môi trường làm việc tin tưởng, tôn trọng và hợp tác.
 • Thoải mái, hỗ trợ: Khi mọi người đều cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ, họ sẽ có thể làm việc tốt hơn và gắn bó lâu dài với nhóm.

5. Góp phần đạt được mục tiêu chung:

 • Hoàn thành mục tiêu: Khi các nguyên tắc được áp dụng hiệu quả, nhóm sẽ có thể đạt được mục tiêu chung một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

6. Giảm thiểu mâu thuẫn và xung đột:

 • Hiểu rõ vai trò: Các nguyên tắc giúp các thành viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó giảm thiểu mâu thuẫn và xung đột trong quá trình làm việc.

7. Tăng cường sự gắn kết:

 • Tinh thần đoàn kết: Các nguyên tắc giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn, tạo ra tinh thần đoàn kết và sự hợp tác.
 • Lòng tin: Tạo dựng lòng tin và sự tin tưởng giữa các thành viên.
 • Hỗ trợ lẫn nhau: Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

 

Các bước xác định nguyên tắc cho nhóm

1. Xác định mục tiêu chung của nhóm:

 • Mục tiêu chung là gì?
 • Mục tiêu cần đạt được trong bao lâu?
 • Mục tiêu cần đạt được như thế nào?

2. Xác định các giá trị cốt lõi của nhóm:

 • Nhóm muốn hướng đến điều gì?
 • Nhóm muốn được biết đến với điều gì?
 • Các giá trị cốt lõi cần được thể hiện như thế nào trong hành động của các thành viên?

3. Xác định các nguyên tắc cần thiết để đạt được mục tiêu và thể hiện giá trị của nhóm:

 • Cần có những nguyên tắc nào để đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả?
 • Cần có những nguyên tắc nào để tạo môi trường làm việc tích cực cho các thành viên?
 • Cần có những nguyên tắc nào để thể hiện giá trị cốt lõi của nhóm?

4. Thảo luận và thống nhất nguyên tắc với các thành viên:

 • Giải thích lý do và tầm quan trọng của từng nguyên tắc.
 • Lắng nghe ý kiến phản hồi của các thành viên.
 • Chỉnh sửa và thống nhất nguyên tắc cho đến khi tất cả các thành viên đều đồng ý.

5. Viết ra nguyên tắc và chia sẻ với các thành viên:

 • Ghi chép nguyên tắc một cách rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu.
 • Chia sẻ nguyên tắc với tất cả các thành viên trong nhóm.
 • Đảm bảo mọi thành viên đều hiểu rõ và cam kết tuân thủ nguyên tắc.

6. Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh nguyên tắc:

 • Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện của nguyên tắc.
 • Điều chỉnh nguyên tắc khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.
 • Lắng nghe ý kiến phản hồi của các thành viên để cải thiện nguyên tắc.

Lưu ý:

 • Quá trình xác định nguyên tắc cần được thực hiện một cách cẩn thận và chu đáo.
 • Cần đảm bảo nguyên tắc phù hợp với mục tiêu, giá trị và tình hình thực tế của nhóm.
 • Tham gia của tất cả các thành viên là rất quan trọng để đảm bảo nguyên tắc được tuân thủ một cách tự giác.

Ví dụ về nguyên tắc nhóm

 • Tôn trọng: Mọi thành viên đều được tôn trọng ý kiến, quan điểm và sự khác biệt.
 • Trách nhiệm: Mọi thành viên đều có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao và đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm.
 • Giao tiếp hiệu quả: Mọi thành viên đều giao tiếp cởi mở, trung thực và lắng nghe tích cực.
 • Hợp tác: Mọi thành viên đều hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung.
 • Học hỏi: Mọi thành viên đều học hỏi từ nhau và không ngừng cải thiện bản thân.

Việc xác định và áp dụng các nguyên tắc phù hợp sẽ giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn, đạt được mục tiêu chung và xây dựng được môi trường làm việc tích cực.

6 bước Thiết Lập Nguyên tắc NHÓM

Ví dụ về thiết lập nguyên tắc nhóm với nhóm phát triển phần mềm

1. Xác định mục tiêu chung:

 • Phát triển một phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Hoàn thành dự án đúng thời hạn và ngân sách.
 • Đảm bảo chất lượng phần mềm cao.

2. Xác định giá trị cốt lõi:

 • Hợp tác: Mọi thành viên đều hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Giao tiếp hiệu quả: Mọi thành viên đều giao tiếp cởi mở, trung thực và lắng nghe tích cực.
 • Chuyên nghiệp: Mọi thành viên đều làm việc một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm.
 • Cải tiến liên tục: Mọi thành viên đều không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân.

3. Xác định nguyên tắc:

 • Mọi thành viên đều tham gia vào quá trình lập kế hoạch và phát triển phần mềm.
 • Mọi thành viên đều có quyền đưa ra ý kiến và đề xuất.
 • Mọi vấn đề đều được thảo luận cởi mở và đưa ra quyết định chung.
 • Mọi thành viên đều cam kết hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và chất lượng.
 • Mọi thành viên đều có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Mọi thành viên đều tôn trọng ý kiến, quan điểm và sự khác biệt của nhau.

4. Thảo luận và thống nhất nguyên tắc:

 • Các thành viên nhóm họp để thảo luận về các nguyên tắc đề xuất.
 • Mọi thành viên đều có quyền đưa ra ý kiến và đề xuất.
 • Các nguyên tắc được chỉnh sửa và thống nhất cho đến khi tất cả các thành viên đều đồng ý.

5. Viết ra nguyên tắc và chia sẻ với các thành viên:

 • Nguyên tắc được ghi chép và chia sẻ với tất cả các thành viên trong nhóm.
 • Mọi thành viên đều được yêu cầu ký tên xác nhận cam kết tuân thủ nguyên tắc.

6. Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh nguyên tắc:

 • Các nguyên tắc được đánh giá thường xuyên để đảm bảo hiệu quả thực hiện.
 • Các nguyên tắc được điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

 

Một số Ví dụ về nguyên tắc phổ biến cho nhóm

1. Tôn trọng:

 • Tôn trọng ý kiến, quan điểm và sự khác biệt của nhau.
 • Lắng nghe tích cực và giao tiếp cởi mở.
 • Tránh phán xét và chỉ trích cá nhân.

2. Trách nhiệm:

 • Cam kết hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và chất lượng.
 • Chủ động trong công việc và giải quyết vấn đề.
 • Giữ lời hứa và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

3. Hợp tác:

 • Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
 • Cùng nhau giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu chung.

4. Giao tiếp hiệu quả:

 • Giao tiếp rõ ràng, súc tích và chính xác.
 • Lắng nghe tích cực và thấu hiểu ý kiến của người khác.
 • Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên.

5. Tin tưởng:

 • Tin tưởng vào khả năng và sự cống hiến của nhau.
 • Chia sẻ thông tin cởi mở và trung thực.
 • Tạo môi trường làm việc an toàn và đáng tin cậy.

6. Học hỏi:

 • Không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân.
 • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau.
 • Tìm kiếm cơ hội học hỏi mới.

7. Giải quyết xung đột:

 • Giải quyết xung đột một cách hiệu quả và tôn trọng.
 • Tập trung vào vấn đề chứ không phải cá nhân.
 • Tìm kiếm giải pháp chung có lợi cho tất cả mọi người.

8. Tận hưởng:

 • Tận hưởng quá trình làm việc cùng nhau.
 • Tạo môi trường làm việc vui vẻ và tích cực.
 • Kỷ niệm thành công và học hỏi từ thất bại.

Ngoài ra, một số nguyên tắc khác có thể được áp dụng tùy thuộc vào mục tiêu và đặc thù của nhóm:

 • Phân công công việc rõ ràng và hợp lý.
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp.
 • Tổ chức các buổi họp nhóm thường xuyên.
 • Đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của nhóm.

Lưu ý:

 • Các nguyên tắc cần được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhóm.
 • Cần có sự cam kết thực hiện từ tất cả các thành viên để đảm bảo nguyên tắc được tuân thủ.
 • Các nguyên tắc cần được đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế.

Ví dụ về Nguyên tắc NHÓM

Mẹo hay để các thành viên tự nguyện tuân thủ nguyên tắc

1. Tham gia xây dựng nguyên tắc:

 • Tổ chức các buổi thảo luận để cùng nhau xây dựng nguyên tắc nhóm.
 • Mọi thành viên đều có quyền đóng góp ý kiến và đề xuất.
 • Nguyên tắc được thống nhất cần rõ ràng, cụ thể và phù hợp với mục tiêu chung của nhóm.

2. Giải thích tầm quan trọng của nguyên tắc:

 • Giúp các thành viên hiểu rõ lý do và lợi ích của việc tuân thủ nguyên tắc.
 • Nguyên tắc giúp nhóm làm việc hiệu quả, đạt được mục tiêu chung và tạo môi trường làm việc tích cực cho tất cả mọi người.

3. Khuyến khích tự giác tuân thủ:

 • Tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng giữa các thành viên.
 • Giao cho các thành viên trách nhiệm thực hiện và giám sát việc tuân thủ nguyên tắc.
 • Khen ngợi và động viên những thành viên tuân thủ tốt nguyên tắc.

4. Xử lý vi phạm nguyên tắc một cách công bằng:

 • Có quy định rõ ràng về các hình thức xử lý khi vi phạm nguyên tắc.
 • Xử lý vi phạm một cách công bằng, minh bạch và nhất quán.
 • Tập trung vào việc giải quyết vấn đề và cải thiện hành vi chứ không phải trừng phạt.

5. Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh:

 • Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện của nguyên tắc.
 • Điều chỉnh nguyên tắc khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.
 • Lắng nghe ý kiến phản hồi của các thành viên để cải thiện nguyên tắc.

Ngoài ra, có thể áp dụng một số mẹo hay sau:

 • Sử dụng hoạt động nhóm team building để củng cố nguyên tắc.
 • Cử ra một “người nhắc nhở” để nhắc nhở các thành viên tuân thủ nguyên tắc.
 • Tạo bảng vinh danh để ghi nhận những thành viên tuân thủ tốt nguyên tắc.

Điều quan trọng là tạo dựng một môi trường làm việc tích cực, nơi các thành viên cảm thấy được tôn trọng, tin tưởng và có trách nhiệm với nhau. Khi đó, họ sẽ tự giác tuân thủ nguyên tắc nhóm để cùng nhau đạt được mục tiêu chung. 

 

Kết luận:

Làm việc nhóm là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Áp dụng các nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả sẽ giúp nhóm đạt được mục tiêu chung một cách nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin về tầm quan trọng, cách thiết lập và ví dụ thực tế về nguyên tắc làm việc nhóm.

Hãy dành thời gian thảo luận và xây dựng những nguyên tắc phù hợp với nhóm của bạn. Hãy kiên nhẫn và linh hoạt trong quá trình áp dụng, đồng thời luôn tạo động lực và khích lệ các thành viên tuân thủ.

Chúc bạn và nhóm của mình luôn gắn kết và gặt hái nhiều thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *