Phương pháp Kaizen đã từng được gọi là “bí quyết thành công của Nhật Bản” và đã lan tỏa ra khắp thế giới. Đây là một hệ thống tiếp cận cải tiến liên tục đang thúc đẩy sự phát triển và thành công của nhiều tổ chức.

Kaizen không chỉ đơn giản là một cách làm việc, mà còn là một triết lý, một tư duy thấu hiểu rằng sự cải tiến liên tục là chìa khóa để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Hãy cùng khám phá chi tiết về Kaizen và cách nó có thể thúc đẩy sự cải tiến và thành công trong tổ chức của bạn.

Kaizen là gì?

Kaizen là một thuật ngữ xuất phát từ Nhật Bản, có nghĩa là “cải tiến liên tục.” Đây là một cách tiếp cận để tạo ra sự cải tiến không ngừng dựa trên ý tưởng rằng những thay đổi nhỏ, tích cực đang diễn ra có thể mang lại những cải tiến đáng kể. Khái niệm này thường dựa trên sự hợp tác và cam kết của tất cả nhân viên trong tổ chức, và trái ngược với các cách tiếp cận sử dụng những thay đổi lớn hoặc từ trên xuống để đạt được sự chuyển đổi.

Kaizen cải tiến liên lục

Kaizen là một phần quan trọng của tư duy tinh gọn và phương thức quản lý của Toyota. Nó đã được phát triển trong lĩnh vực sản xuất ban đầu để giảm lỗi, loại bỏ lãng phí, tăng năng suất, khuyến khích mục đích và trách nhiệm của người lao động, cũng như thúc đẩy đổi mới trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, Kaizen là một khái niệm rộng rãi và đã được áp dụng trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực kinh doanh khác. Nó có thể được áp dụng ở cấp độ tổ chức hoặc cá nhân.

Các công cụ và phương pháp Kaizen có thể bao gồm:

 1. Lập bản đồ dòng giá trị: Đây là việc tạo ra sơ đồ để theo dõi và cải thiện quá trình sản xuất hoặc dịch vụ.
 2. Quản lý Chất lượng Toàn diện: Đây là một khuôn khổ quản lý mà thu hút sự tham gia và cam kết của tất cả nhân viên để tập trung vào cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 3. Phân tích và cải thiện thông tin hoặc dòng nguyên liệu: Tập trung vào việc cải thiện dữ liệu và thông tin để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Bất kể phương pháp nào được sử dụng, thành công của Kaizen đòi hỏi sự ủng hộ của toàn bộ tổ chức, từ cấp quản lý cao nhất đến cấp nhân viên cơ sở.

Kaizen là một khái niệm quan trọng trong nền công nghiệp và quản lý hiện đại, và nó có nguồn gốc từ các nỗ lực của Toyota và các chuyên gia tư vấn năng suất Nhật Bản sau Thế chiến II. Khái niệm này đã được Masaaki Imai đưa vào phương thức quản lý của phương Tây và được phổ biến thông qua cuốn sách “Kaizen: Chìa khóa thành công trong cạnh tranh của Nhật Bản” năm 1986.

Kaizen Hoạt động như thế nào?

Kaizen là một phương pháp hoạt động dựa trên tư duy rằng mọi thứ có thể được cải thiện và không có giới hạn cho sự hoàn thiện. Nó còn đặc trưng bởi nguyên tắc Tôn trọng Con người. Cách Kaizen hoạt động thường liên quan đến việc xác định các vấn đề và cơ hội, sáng tạo ra các giải pháp, và sau đó triển khai chúng vào thực tế. Sau đó, quá trình này được lặp lại để liên tục giải quyết các vấn đề và nâng cao hiệu suất.

Một mô hình phổ biến để thực hiện Kaizen là chu trình gồm 7 bước, đây là một phương pháp có hệ thống để thực hiện quá trình cải tiến liên tục:

Kaizen chu trình

Chu trình 7 bước thực hiện Kaizen – quá trình cải tiến liên tục

Chu trình thực hiện Kaizen để tạo ra một môi trường dựa trên sự cải tiến liên tục bao gồm bảy bước quan trọng:

 1. Thu hút sự tham gia của nhân viên: Bước đầu tiên là thu hút sự tham gia tích cực của nhân viên. Điều này bao gồm việc kêu gọi họ đóng góp ý kiến và tham gia vào quá trình xác định các vấn đề và cơ hội. Tạo sự ủng hộ và cam kết từ tất cả các cấp bậc trong tổ chức là quan trọng để thành công. Thường, việc này được thực hiện thông qua việc tổ chức thành các nhóm cá nhân cụ thể có trách nhiệm thu thập và truyền đạt thông tin từ một nhóm nhân viên lớn hơn.
 2. Tìm vấn đề: Sau khi có sự tham gia, tập trung vào việc thu thập phản hồi rộng rãi từ tất cả nhân viên. Tạo danh sách các vấn đề và cơ hội tiềm năng dựa trên thông tin này. Nếu có nhiều vấn đề, tạo danh sách ưu tiên để xác định ưu tiên thực hiện.
 3. Tạo giải pháp: Khuyến khích nhân viên đưa ra các giải pháp sáng tạo. Không giới hạn ý tưởng và khuyến khích mọi người đóng góp. Sau đó, chọn một hoặc nhiều giải pháp từ các ý tưởng này để thử nghiệm và triển khai.
 4. Kiểm tra giải pháp: Thực hiện giải pháp đã chọn, kết hợp tất cả nhân viên vào quá trình triển khai. Tạo các chương trình thử nghiệm hoặc thực hiện các bước nhỏ để kiểm tra giải pháp trong thực tế.
 5. Phân tích kết quả: Định kỳ kiểm tra và đánh giá tiến độ của giải pháp. Xác định mức độ thành công của sự thay đổi bằng cách so sánh với các tiêu chí cụ thể. Tại đây, lập kế hoạch cụ thể về việc ai sẽ quản lý quá trình và cách thu hút sự tham gia của nhân viên cơ sở.
 6. Áp dụng giải pháp: Nếu kết quả khả quan, hãy triển khai giải pháp trong toàn tổ chức. Đảm bảo rằng có kế hoạch cụ thể để đảm bảo giải pháp được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.
 7. Lặp lại chu trình: Cuối cùng, bảy bước này cần được lặp lại liên tục. Khi một vấn đề được giải quyết hoặc một cải tiến được triển khai, quá trình bắt đầu lại với việc tìm kiếm các vấn đề mới hoặc cơ hội mới để cải tiến.

Ví dụ minh họa các bước áp dụng Kaizen trong phát triển ý tưởng phát triển sản phẩm IT

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc áp dụng các bước của Kaizen trong phát triển ý tưởng và sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT):

 • Bước 1: Thu hút sự tham gia của nhân viên Trong một công ty phát triển phần mềm, quản lý quyết định triển khai Kaizen để cải thiện quá trình phát triển sản phẩm. Họ thành lập một nhóm làm việc đa chức năng bao gồm các lập trình viên, kiến trúc sư hệ thống, và chuyên gia kiểm thử. Họ tổ chức một cuộc họp mở cửa để giới thiệu mục tiêu và mục đích của dự án, kêu gọi tất cả các thành viên tham gia và đóng góp ý kiến.
 • Bước 2: Tìm vấn đề Nhóm bắt đầu thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm phản hồi từ người dùng cuối, dữ liệu lỗi và thời gian phát triển sản phẩm. Họ phát hiện rằng thời gian phát triển sản phẩm thường bị kéo dài do sự không hiệu quả trong việc quản lý công việc và phối hợp giữa các phòng ban khác nhau.
 • Bước 3: Tạo giải pháp Nhóm bắt đầu tổ chức các phiên họp ý tưởng để đưa ra các giải pháp. Mọi người đề xuất các cải tiến nhỏ như tối ưu hóa quá trình phát triển phần mềm, sử dụng các công cụ quản lý dự án hiệu quả hơn, và tăng cường truyền thông giữa các phòng ban. Các ý tưởng này được ghi lại và đánh giá.
 • Bước 4: Kiểm tra giải pháp Nhóm chọn một số giải pháp để thử nghiệm. Họ triển khai các thay đổi nhỏ trong quá trình phát triển phần mềm để kiểm tra hiệu suất và sự hiệu quả của chúng. Họ cũng thu thập dữ liệu về thời gian phát triển sản phẩm và số lỗi phát sinh trong quá trình này.
 • Bước 5: Phân tích kết quả Sau khi hoàn thành các thử nghiệm, nhóm phân tích kết quả. Họ xác định rằng việc sử dụng công cụ quản lý dự án và tối ưu hóa quá trình đã giảm thiểu thời gian phát triển sản phẩm và giảm số lỗi phát sinh. Điều này giúp tăng hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
 • Bước 6: Áp dụng giải pháp Sau khi xác định giải pháp chiến thắng, công ty quyết định triển khai cải tiến này vào quá trình phát triển phần mềm. Họ cũng đào tạo nhân viên về cách sử dụng các công cụ và quy trình mới.
 • Bước 7: Lặp lại chu trình Công ty tiếp tục theo dõi hiệu suất của quá trình phát triển sản phẩm và thu thập phản hồi từ người dùng cuối. Họ tổ chức các phiên họp Kaizen định kỳ để tiếp tục tìm kiếm cách cải thiện sản phẩm và quy trình dựa trên phản hồi và dữ liệu mới.

Qua ví dụ này, bạn có thể thấy cách Kaizen giúp cải thiện quá trình phát triển phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin bằng cách tập trung vào cải tiến liên tục và sự tham gia của nhân viên.

 

Khung Kaizen 5s

Kaizen-5s

Khung 5S là một phần quan trọng của hệ thống Kaizen và giúp thiết lập một môi trường làm việc tối ưu. 5S tập trung vào việc tạo ra sự trật tự, tổ chức, sạch sẽ và tiêu chuẩn hóa để cải thiện lợi nhuận, hiệu quả, dịch vụ và an toàn. Dưới đây là danh sách các nguyên tắc 5S ban đầu tiếng Nhật và phiên bản dịch tiếng Anh thông dụng của chúng:

 1. Seiri/Sàng lọc (tổ chức): Loại bỏ những thứ không cần thiết và chỉ giữ lại những vật dụng và tài liệu quan trọng cho công việc.
 2. Seiton/Sắp xếp trật tự (tạo sự ngăn nắp): Sắp xếp các mục và công cụ sao cho dễ dàng truy cập và sử dụng, đảm bảo sự ngăn nắp và hiệu quả trong quá trình làm việc.
 3. Seiso/Shine (sạch sẽ): Giữ cho môi trường làm việc luôn sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn và rác thải, và duy trì tình trạng sạch sẽ trong suốt thời gian làm việc.
 4. Seiketsu/Standardize (làm sạch tiêu chuẩn hóa): Hệ thống hóa các quy trình và thực hành tốt nhất để đảm bảo rằng việc duy trì sạch sẽ và ngăn nắp là một phần không thể thiếu của nơi làm việc.
 5. Shitsuke/Duy trì (kỷ luật): Thực hiện kỷ luật cá nhân và nhóm để duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ và tổ chức, và tiếp tục duy trì nỗ lực cải tiến.

Khung 5S giúp tạo ra môi trường làm việc chất lượng cao và là một phần quan trọng trong quá trình Kaizen để cải thiện và duy trì hiệu suất tối ưu.

Những lợi ích và thách thức của Kaizen

Kaizen-lợi íchKaizen (cải tiến liên tục) mang lại nhiều lợi ích quan trọng nhưng cũng đối mặt với một số thách thức:

Lợi ích của Kaizen:

 1. Cải tiến liên tục: Kaizen tạo ra một tập trung về cải tiến liên tục, giúp tổ chức luôn cải thiện quy trình và hoạt động của mình.
 2. Giảm lỗi và lãng phí: Phương pháp này giúp giảm thiểu sai sót và lãng phí trong quá trình sản xuất hoặc quản lý, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
 3. Tạo sự tham gia: Kaizen khuyến khích sự tham gia của tất cả nhân viên trong việc xác định và giải quyết các vấn đề, tạo sự cam kết và tinh thần đồng đội.
 4. Tăng năng suất: Việc cải tiến quy trình và loại bỏ lãng phí giúp tăng năng suất tổ chức.
 5. Tăng chất lượng: Kaizen thúc đẩy việc xem xét kỹ lưỡng quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 6. Tạo sự linh hoạt: Cải tiến liên tục giúp tổ chức nhanh chóng thích nghi với thay đổi và cạnh tranh trên thị trường.

Thách thức của Kaizen:

 1. Yêu cầu cam kết dài hạn: Kaizen là một tiến trình dài hạn và yêu cầu cam kết từ tất cả các cấp bậc trong tổ chức. Không thể đạt được kết quả tức thì.
 2. Yêu cầu thay đổi văn hóa: Để thực hiện Kaizen, một tổ chức có thể cần thay đổi văn hóa và tư duy làm việc của mình, điều này có thể gặp khó khăn và mất thời gian.
 3. Yêu cầu sự đầu tư: Tổ chức cần đầu tư thời gian, tiền bạc và nguồn lực để triển khai Kaizen một cách hiệu quả.
 4. Khó khăn trong việc duy trì động lực: Nếu không có kế hoạch cụ thể để duy trì sự cải tiến, có thể xảy ra việc mất động lực sau một thời gian.
 5. Khả năng đánh giá: Đo lường hiệu suất và kết quả của Kaizen có thể khó khăn và đòi hỏi hệ thống theo dõi chất lượng.
 6. Không phù hợp cho mọi ngành: Mặc dù Kaizen có thể áp dụng rộng rãi, nó có thể không phù hợp cho mọi loại ngành hoặc tổ chức.

Ví dụ về phương pháp Kaizen

Ví dụ về kaizen trong học tập

Kaizen có thể được áp dụng trong học tập như một phương pháp liên tục để cải thiện hiệu suất học tập và phát triển kỹ năng cá nhân. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

Ví dụ: Cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

 1. Thu thập dữ liệu (Thu hút sự tham gia)
  • Mục tiêu: Cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh.
  • Yêu cầu: Thúc đẩy học sinh ghi chép, viết, và đánh giá bài viết tiếng Anh.
 2. Xác định vấn đề (Tìm vấn đề)
  • Phân tích: Học sinh gặp khó khăn khi xây dựng câu chuyện hoặc viết một đoạn văn.
 3. Tạo giải pháp (Tạo một giải pháp)
  • Tổ chức buổi học bổ sung về cấu trúc câu, từ vựng, và cách diễn đạt ý tưởng.
  • Giao cho học sinh viết hàng ngày để rèn luyện kỹ năng.
 4. Kiểm tra giải pháp (Thử nghiệm giải pháp)
  • Tổ chức kỳ kiểm tra ngắn sau mỗi buổi học bổ sung để đánh giá sự tiến bộ.
 5. Phân tích kết quả (Phân tích kết quả)
  • Đánh giá bài kiểm tra và xác định mức độ cải thiện của học sinh.
  • Nhận xét phản hồi từ học sinh về buổi học bổ sung.
 6. Áp dụng giải pháp (Áp dụng giải pháp)
  • Tích luỹ và kết hợp các kỹ năng đã học để viết bài dài hơn và phức tạp hơn.
  • Tạo các dự án cá nhân hoặc nhóm yêu cầu viết tiếng Anh.
 7. Lặp lại chu trình (Lặp lại)
  • Tiếp tục tạo ra các bài giảng và buổi kiểm tra thường xuyên để duy trì sự tiến bộ và khuyến khích học sinh tiếp tục cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh.

Qua việc áp dụng Kaizen trong học tập, học sinh có cơ hội cải thiện kỹ năng của mình một cách liên tục, từng bước một, và đạt được mục tiêu học tập của mình.

Ví dụ về Kaizen trong sản xuất

Kaizen được phát triển ban đầu trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là qua áp dụng nó ở Toyota – một trong những ví dụ phổ biến nhất về việc sử dụng Kaizen. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách Kaizen được áp dụng trong một quy trình sản xuất:

Ví dụ: Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất trong một nhà máy sản xuất ô tô

 1. Thu thập dữ liệu (Thu hút sự tham gia)
  • Mục tiêu: Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất để tăng năng suất và giảm thời gian sản xuất một chiếc ô tô.
  • Yêu cầu: Thu thập thông tin về thời gian tiến trình, lượng lỗi, và ý kiến của công nhân.
 2. Xác định vấn đề (Tìm vấn đề)
  • Phân tích: Xác định vấn đề như việc lãng phí thời gian do chậm tiến trình và các lỗi trong sản xuất.
 3. Tạo giải pháp (Tạo một giải pháp)
  • Hội thảo Kaizen: Tổ chức buổi họp với tất cả công nhân để đề xuất ý kiến và giải pháp nhỏ nhằm tối ưu hóa dây chuyền.
 4. Kiểm tra giải pháp (Thử nghiệm giải pháp)
  • Triển khai: Thử nghiệm giải pháp mới, ví dụ: thay đổi vị trí thiết bị, tối ưu thứ tự làm việc, hay áp dụng kỹ thuật mới.
 5. Phân tích kết quả (Phân tích kết quả)
  • Đánh giá: Xem xét kết quả của thử nghiệm, xác định mức độ cải thiện về năng suất và giảm lỗi.
 6. Áp dụng giải pháp (Áp dụng giải pháp)
  • Tích hợp: Áp dụng giải pháp thành công vào quy trình sản xuất hàng ngày.
 7. Lặp lại chu trình (Lặp lại)
  • Liên tục cải tiến: Tiếp tục duy trì quy trình Kaizen, sáng tạo, và cải tiến dây chuyền sản xuất để đạt hiệu suất tốt hơn và giữ được sự phát triển liên tục.

Thực hiện Kaizen trong quy trình sản xuất giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm lãng phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn trong ngành công nghiệp sản xuất.

Những Ngành áp dụng thành công Kaizen

Dưới đây là một số ví dụ về các tổ chức và ngành nghề đã áp dụng thành công phương pháp Kaizen để cải thiện hiệu suất và quá trình làm việc của họ:

 1. Toyota: Toyota là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng Kaizen trong ngành sản xuất ô tô. Họ đã sử dụng tiếp cận này để tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm lỗi, tăng hiệu suất và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.
 2. McDonald’s: McDonald’s áp dụng Kaizen để cải thiện quy trình phục vụ thức ăn và tối ưu hóa hiệu suất của nhà hàng. Họ liên tục cải thiện cách họ làm việc để giảm thời gian chờ đợi và tăng sự hài lòng của khách hàng.
 3. GE (General Electric): GE đã áp dụng Kaizen để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý dự án. Họ sử dụng tiếp cận này để giảm thiểu thất thoát và tăng hiệu suất.
 4. Thế giới giải trí Disney: Công viên giải trí Disney áp dụng Kaizen để tạo ra trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Họ liên tục cải tiến quy trình, dịch vụ và an toàn để đảm bảo một trải nghiệm vui chơi tốt nhất cho khách hàng.
 5. Công ty ô tô Ford. Khi người sùng đạo tinh gọn Alan Mulally trở thành CEO của Ford vào năm 2006, hãng xe này đang trên bờ vực phá sản. Mulally đã sử dụng Kaizen để thực hiện một trong những cuộc cải tổ công ty nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Các mẹo hay để áp dụng Kaizen hiệu quả

Dưới đây là một số mẹo để áp dụng Kaizen hiệu quả trong tổ chức của bạn:

 1. Lãnh đạo và cam kết: Quản lý và lãnh đạo cần thể hiện cam kết với Kaizen và là nguồn cổ vũ cho sự tham gia của tất cả nhân viên. Họ cần thúc đẩy tinh thần đồng đội và khuyến khích sự sáng tạo.
 2. Tạo môi trường mở cửa: Khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến và không đánh giá ý tưởng sớm. Hãy tạo môi trường an toàn để chia sẻ và thử nghiệm các ý tưởng cải tiến.
 3. Giám sát và đánh giá: Sử dụng các công cụ và số liệu để theo dõi tiến trình cải tiến. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu suất và đảm bảo rằng cải tiến được triển khai một cách hiệu quả.
 4. Đào tạo và phát triển: Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia vào quá trình Kaizen. Họ cần biết cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến.
 5. Ưu tiên hóa vấn đề: Tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất và có tiềm năng cải tiến lớn nhất. Điều này giúp tối ưu hóa sử dụng thời gian và nguồn lực.
 6. Lập kế hoạch và tiến hành thử nghiệm: Trước khi triển khai cải tiến, hãy lập kế hoạch cụ thể và tiến hành thử nghiệm trong môi trường kiểm tra. Điều này giúp tránh rủi ro và tối ưu hóa kết quả.
 7. Phản hồi và điều chỉnh: Hãy lắng nghe phản hồi từ nhân viên và điều chỉnh quá trình Kaizen dựa trên thông tin này. Sẵn sàng thay đổi chiến lược nếu cần.
 8. Kỹ thuật số hóa quy trình: Sử dụng công nghệ để thu thập dữ liệu, theo dõi tiến trình, và chia sẻ thông tin nhanh chóng trong toàn tổ chức. Công cụ và phần mềm quản lý dự án có thể giúp quản lý cải tiến dễ dàng hơn.
 9. Xây dựng nền tảng cho cải tiến liên tục: Không chỉ tập trung vào các cải tiến ngắn hạn, mà còn xem xét việc xây dựng cơ sở và quy trình cho cải tiến liên tục dài hạn.
 10. Tạo danh mục ý tưởng: Theo dõi và quản lý danh mục các ý tưởng cải tiến. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về tiềm năng cải tiến trong tổ chức.
 11. Chia sẻ thành công: Khi bạn đạt được thành công từ việc áp dụng Kaizen, hãy chia sẻ và kỷ luật thành viên tham gia. Điều này tạo động lực và khích lệ tham gia sáng tạo hơn.
 12. Học hỏi từ thất bại: Không sợ thất bại. Thất bại cũng có thể đưa ra những bài học quý báu. Hãy đảm bảo bạn học hỏi từ những sai lầm và điều chỉnh để cải thiện.

Kết luận

Kaizen không chỉ là một phương pháp cải tiến, mà còn là một triết lý quản lý và tư duy hướng tới sự cải thiện liên tục. Việc áp dụng Kaizen có thể giúp tổ chức tăng hiệu suất, giảm lãng phí, cải thiện chất lượng, và thúc đẩy sự phát triển.

Tuy có thách thức, nhưng với cam kết và tập trung đúng, Kaizen có thể là một công cụ mạnh mẽ để định hình tương lai của tổ chức và đạt được thành công bền vững.

 

Nguồn tham khảo:

 • Chamdocsach
 • Kaizen.com
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *