Trong blog xem trước của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét quá trình đánh giá hiệu suất của nhân viên. Tiếp theo là một phần quan trọng trong việc giúp đưa nhân viên lên một tầm cao mới. Huấn luyện và lãnh đạo hiệu quả là chìa khóa để phát huy hết tiềm năng của một nhóm.

Đây là lúc mô hình GROW, một khuôn khổ huấn luyện mạnh mẽ nhằm xây dựng các đội có hiệu suất cao, phát huy tác dụng. Bắt nguồn từ việc huấn luyện doanh nghiệp, mô hình GROW là ngọn hải đăng hướng dẫn có cấu trúc, soi đường cho các trưởng nhóm và huấn luyện viên trên toàn thế giới.

Mô hình GROW là gì?

Mô hình GROW là một phương pháp quản lý và phát triển nhóm dựa trên bốn giai đoạn quan trọng: Mục tiêu, Thực tế, Lựa chọn, và Ý chí. Giai đoạn Mục tiêu tập trung vào xác định mục tiêu rõ ràng cho nhóm, định hình hướng đi. Trong giai đoạn Thực tế, nhóm đánh giá thẳng thắn tình hình hiện tại và xác định quan điểm về mục tiêu. Lựa chọn là giai đoạn khám phá các chiến lược và con đường khả thi. Giai đoạn Ý chí cuối cùng chuyển đổi lựa chọn thành cam kết hành động, hướng dẫn nhóm đến kết quả hữu hình.

Mô hình không chỉ tập trung vào việc đạt được mục tiêu mà còn xây dựng một môi trường nơi các thành viên có quyền lực, giải quyết thách thức thông qua sự hiểu biết sâu sắc và kỹ năng làm việc nhóm. Huấn luyện theo mô hình này không chỉ giải quyết vấn đề mà còn xây dựng nền tảng về kỹ năng, sự tự tin và cộng tác để nâng cao hiệu suất nhóm từ tốt lên xuất sắc.

Mô hình GROW không chỉ là một phương pháp, mà còn là hành trình đưa nhóm từ những nhiệm vụ ngắn hạn đến việc khám phá tiềm năng rộng lớn hơn, nuôi dưỡng tư duy nhìn xa hơn trong công việc nhóm.

mô hình GROW

Lịch sử của mô hình GROW

Mô hình GROW được tạo ra vào cuối thập kỷ 1980 bởi John Whitmore và đồng đội Graham Alexander, và Alan Fine. Whitmore, chuyên gia huấn luyện, đưa vào nguyên tắc từ tâm lý thể thao và đua xe mô tô. Alexander giúp mô hình trở nên thực tế và thân thiện với người dùng, trong khi Fine mang kiến thức về ‘trò chơi nội tâm’.

Họ cùng đóng góp vào việc phát triển mô hình GROW, tạo ra một khuôn khổ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mô hình này giúp cá nhân và nhóm xác định mục tiêu, đánh giá tình hình hiện tại, khám phá lựa chọn, và cam kết hành động.

Ngày nay, mô hình GROW được coi là một công cụ và triết lý hỗ trợ sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, khuyến khích tư duy tích cực và sự cải tiến liên tục.

Mô hình GROW

Trọng tâm của mô hình GROW là cấu trúc đơn giản nhưng sâu sắc, bao gồm bốn bước chính: Mục tiêu, Thực tế, Tùy chọn và Con đường phía trước. Mỗi bước đều có vai trò then chốt trong việc hướng dẫn các cá nhân và nhóm từ vị trí hiện tại đến nơi họ mong muốn. Hãy cùng đi sâu vào các bước này để hiểu bản chất và ứng dụng của chúng.

1. Mục tiêu (Goal): Đặt đích đến

Bước đầu tiên, “Mục tiêu”, thiết lập các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và có thể đạt được. Trong giai đoạn này, trọng tâm là xác định những gì cá nhân hoặc nhóm muốn đạt được. Những mục tiêu này không chỉ đầy tham vọng mà còn phải thực tế và có thời hạn. Điều này đặt ra một định hướng rõ ràng và cung cấp mục tiêu để hướng tới, đảm bảo mọi nỗ lực đều hướng tới một điểm cuối chung.

2. Thực tế (Reality): Đánh giá Hiện trạng

‘Thực tế’ bao gồm việc có cái nhìn trung thực và kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Bước này là để hiểu rõ quan điểm của nhóm hoặc cá nhân về mục tiêu của họ. Nó bao gồm việc thừa nhận những thách thức phải đối mặt, các nguồn lực sẵn có và những tiến bộ đã đạt được. Việc kiểm tra thực tế này rất quan trọng để đặt nền tảng cho quá trình huấn luyện trong bối cảnh thực tế, tạo cơ sở cho việc ra quyết định sáng suốt và phát triển chiến lược.

3. Lựa chọn Giải pháp (Option): Khám phá những con đường khả thi

Giai đoạn ‘Tùy chọn’ là lúc tính sáng tạo và động não phát huy tác dụng. Ở đây, trọng tâm chuyển sang khám phá tất cả các chiến lược, hành động và cách tiếp cận khả thi có thể giúp đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Bước này khuyến khích tư duy sáng tạo và xem xét nhiều quan điểm, dẫn đến nhiều giải pháp tiềm năng hơn. Đó là hiểu rằng có nhiều con đường khác nhau dẫn đến thành công và mỗi lựa chọn cần được đánh giá về tính khả thi và tác động của nó.

4. Con đường phía trước (Way Forward or Will): Cam kết hành động

Cuối cùng, ‘Con đường phía trước’ là việc chuyển đổi các lựa chọn thành một kế hoạch hành động cụ thể. Điều này liên quan đến việc quyết định hành động tốt nhất, thiết lập các mốc thời gian và phân công trách nhiệm. Những hành động này phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn (SMART). Bước này đảm bảo rằng những hiểu biết sâu sắc và quyết định được đưa ra trong các giai đoạn trước đó được chuyển thành các bước hữu hình để đạt được mục tiêu.

Vẻ đẹp của mô hình GROW nằm ở tính linh hoạt và khả năng áp dụng trong các tình huống khác nhau, cho dù là phát triển cá nhân, quản lý nhóm hay phát triển tổ chức. Bằng cách thực hiện bốn bước này một cách có phương pháp, các nhóm và cá nhân có thể hiểu rõ hơn, khám phá tiềm năng và đưa ra những quyết định sáng suốt giúp họ hướng tới mục tiêu của mình. Hiểu và thực hiện các bước này có thể biến đổi trải nghiệm huấn luyện, khiến nó trở nên có cấu trúc, tập trung và hiệu quả hơn.

 

Lợi ích của việc sử dụng Mô hình GROW cho các nhà quản lý trong huấn luyện

Tăng mức độ tương tác và giữ chân

Mô hình GROW tăng cường đáng kể sự gắn kết của nhóm. Việc thu hút các thành viên trong nhóm tham gia vào việc thiết lập mục tiêu và giải quyết vấn đề sẽ thúc đẩy ý thức làm chủ và cam kết. Cách tiếp cận toàn diện này giúp tăng cường động lực và góp phần nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân viên vì các thành viên trong nhóm cảm thấy có giá trị và được thấu hiểu.

Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Việc triển khai mô hình GROW giúp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Các thành viên trong nhóm học cách tiếp cận các thách thức với tư duy phân tích và sáng tạo hơn bằng cách chia nhỏ các mục tiêu một cách có hệ thống và khám phá các lựa chọn khác nhau. Việc nâng cao kỹ năng này không chỉ có lợi cho các nhiệm vụ hiện tại mà còn trang bị cho họ những năng lực suốt đời.

 

Các bước Áp dụng mô hình GROW

Mô hình GROW là một quy trình tuần hoàn, bao gồm 4 bước:

1. Xác định mục tiêu (Goal):

 • Mục tiêu cần cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART).
 • Khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong việc xác định mục tiêu.

Cách thực hiện:

 • Đặt câu hỏi để người được huấn luyện suy nghĩ về mục tiêu của họ. Ví dụ:
  • Bạn muốn đạt được điều gì?
  • Mục tiêu của bạn là gì?
  • Khi nào bạn muốn đạt được mục tiêu này?
 • Sử dụng các kỹ thuật như SMART để giúp người được huấn luyện xác định mục tiêu cụ thể và khả thi.
 • Ghi chép lại mục tiêu để đảm bảo sự thống nhất và theo dõi tiến độ.

2. Đánh giá thực trạng (Reality):

 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức liên quan đến mục tiêu.
 • Sử dụng các kỹ thuật như SWOT để đánh giá một cách toàn diện.

Cách thực hiện:

 • Đặt câu hỏi để người được huấn luyện chia sẻ về thực trạng hiện tại của họ. Ví dụ:
  • Điểm mạnh của bạn là gì?
  • Điểm yếu của bạn là gì?
  • Cơ hội nào bạn có thể tận dụng để đạt được mục tiêu?
  • Thách thức nào bạn có thể gặp phải?
 • Sử dụng các công cụ như SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
 • Ghi chép lại các thông tin thu thập được để làm căn cứ cho việc lựa chọn giải pháp.

3. Vạch ra giải pháp (Options):

 • Tạo môi trường an toàn để brainstorm các giải pháp sáng tạo.
 • Sử dụng các kỹ thuật như brainstorming, mind mapping, role-playing.
 • Đánh giá và lựa chọn các giải pháp khả thi nhất.

Cách thực hiện:

 • Khuyến khích người được huấn luyện đưa ra ý tưởng và brainstorm các giải pháp.
 • Sử dụng các kỹ thuật như brainstorming, mind mapping, role-playing để thu thập ý tưởng.
 • Đánh giá các giải pháp dựa trên tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu.
 • Lựa chọn các giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất với tình huống của người được huấn luyện.

4. Lập kế hoạch hành động (Will):

 • Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
 • Xác định thời hạn hoàn thành và nguồn lực cần thiết.
 • Theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Cách thực hiện:

 • Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xác định người phụ trách.
 • Xác định thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết.
 • Lập kế hoạch hành động chi tiết và cụ thể.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Lưu ý:

 • Mô hình GROW là một quy trình linh hoạt và có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của mỗi người.
 • Quan trọng là tạo ra một môi trường an toàn và khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong quá trình áp dụng mô hình GROW.

Bài viết tiếp theo sẽ chia sẻ một số ví dụ minh họa về việc áp dụng mô hình GROW để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu.

Ví dụ Nâng cao tiềm năng nhóm với mô hình GROW

Công ty ABC đang gặp khó khăn trong việc tăng doanh số bán hàng. Để giải quyết vấn đề này, ban lãnh đạo quyết định áp dụng mô hình GROW để nâng cao tiềm năng của nhóm bán hàng.

Dưới đây là các bước thực hiện:

1. Xác định mục tiêu chung (Goal):

 • Mục tiêu chung được xác định là tăng doanh số bán hàng lên 20% trong vòng 3 tháng tới.

2. Đánh giá thực trạng (Reality):

 • Nhóm bán hàng có nhiều nhân viên trẻ và năng động, nhưng còn thiếu kinh nghiệm.
 • Quy trình bán hàng hiện tại chưa hiệu quả và cần được cải thiện.

3. Vạch ra giải pháp (Options):

 • Nhóm bán hàng brainstorm và đưa ra các giải pháp sau:
  • Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng cho nhân viên.
  • Cải thiện quy trình bán hàng để đơn giản và hiệu quả hơn.
  • Tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng như CRM.

4. Lập kế hoạch hành động (Will):

 • Các giải pháp được lựa chọn được triển khai thành kế hoạch hành động cụ thể với các nhiệm vụ, thời hạn và người phụ trách.
 • Nhóm bán hàng cam kết thực hiện kế hoạch và thường xuyên theo dõi tiến độ.

Kết quả:

 • Sau 3 tháng áp dụng mô hình GROW, doanh số bán hàng của công ty ABC đã tăng 25%, vượt qua mục tiêu đề ra.
 • Nhóm bán hàng trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cũng được cải thiện.

Ví dụ này minh họa cho thấy mô hình GROW có thể được áp dụng hiệu quả để nâng cao tiềm năng nhóm và đạt được mục tiêu chung.

Tầm quan trọng của việc Đặt câu hỏi mở và có tác dụng mạnh mẽ

Trọng tâm của mô hình GROW nằm ở việc đặt ra những câu hỏi phù hợp. Những câu hỏi mở, có tác động mạnh mẽ sẽ kích thích sự sáng tạo, khuyến khích suy nghĩ sâu sắc và mở ra những hiểu biết mới. Chúng rất quan trọng trong việc hướng dẫn cuộc trò chuyện huấn luyện và giúp các cá nhân và nhóm tự suy ngẫm và khám phá câu trả lời.

Ví dụ về các câu hỏi có tác động cần hỏi trong từng giai đoạn của Mô hình GROW

 • Mục tiêu: “Bạn muốn đạt được điều gì?” “Đối với bạn, thành công trông như thế nào?”
 • Thực tế: “Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Bạn đang phải đối mặt với những thách thức nào?”
 • Các lựa chọn: “Bạn có thể làm gì để vượt qua những thử thách này?” “Các lựa chọn thay thế có thể là gì?”
 • Con đường phía trước: “Bạn sẽ hành động theo những lựa chọn nào?” “Bạn sẽ thực hiện những bước nào để đạt được mục tiêu của mình?”

 

Tóm tắt về Mô hình GROW

Chúng tôi đã khám phá mô hình GROW, một công cụ năng động để huấn luyện hiệu quả trong quản lý nhóm. Bốn bước của nó – Mục tiêu, Thực tế, Tùy chọn, Con đường phía trước – đưa ra cách tiếp cận có cấu trúc để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu. Mô hình này nâng cao kỹ năng tham gia, ra quyết định và giải quyết vấn đề, tỏ ra vô cùng hữu ích đối với các nhà quản lý và lãnh đạo.

Bắt đầu bằng cách giới thiệu mô hình GROW trong buổi huấn luyện tiếp theo của bạn. Tập trung vào việc nắm vững các kỹ thuật đặt câu hỏi hiệu quả và hướng dẫn nhóm của bạn qua từng bước của mô hình. Hãy nhớ rằng, hành trình với mô hình GROW là liên tục và không ngừng phát triển. Khi bạn triển khai nó, hãy quan sát những thay đổi trong động lực của nhóm cũng như sự phát triển của từng cá nhân và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn cho phù hợp.

Câu hỏi thường gặp

Mô hình GROW là gì?

Mô hình GROW là một khuôn khổ huấn luyện được sử dụng trong phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Nó là viết tắt của Mục tiêu, Thực tế, Tùy chọn và Con đường phía trước. Mỗi bước hướng dẫn quá trình huấn luyện, từ việc đặt mục tiêu đến lập kế hoạch hành động.

 

Mô hình GROW có thể mang lại lợi ích gì cho các nhà quản lý trong việc huấn luyện?

Mô hình GROW giúp các nhà quản lý tăng cường sự gắn kết và giữ chân nhóm bằng cách thu hút các thành viên trong nhóm tham gia vào quá trình đặt mục tiêu và giải quyết vấn đề. Nó cũng nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của nhóm.

 

Mô hình GROW cải thiện việc ra quyết định như thế nào?

Mô hình GROW khuyến khích khám phá các lựa chọn và kịch bản khác nhau, giúp mở rộng quan điểm của nhóm và cải thiện tư duy phân tích và sáng tạo của họ. Điều này dẫn đến việc ra quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn.

 

Một số ví dụ về câu hỏi nên hỏi trong Mô hình GROW là gì?

 • Đối với giai đoạn Mục tiêu, hãy hỏi “Bạn muốn đạt được điều gì?”
 • Đối với Thực tế, “Tình hình hiện tại là gì?”
 • Đối với Tùy chọn, “Bạn có thể cân nhắc những lựa chọn thay thế nào?”
 • Đối với Con đường phía trước, “Bạn sẽ thực hiện những bước nào tiếp theo?”

 

>> Bài viết liên quan: 5 Mô hình Coaching phổ biến kèm Ví dụ minh họa

Nguồn:

 • Pikenow
 • Powered by AI Bard & ChatGPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *