Phân tích SWOT không chỉ là công cụ hữu ích cho doanh nghiệp mà còn là bí quyết giúp bạn phát triển bản thân trong học tập và công việc. Hãy cùng khám phá cách thức áp dụng mô hình SWOT để khai phá tiềm năng và chinh phục mục tiêu của bạn.

Phân tích SWOT là gì?

Phân tích SWOT là một công cụ chiến lược hiệu quả được sử dụng rộng rãi để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tổ chức hoặc cá nhân. Việc phân tích SWOT giúp xác định các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thành công, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và hiệu quả.

Đối với tổ chức:

 • Điểm mạnh: Năng lực sản xuất, đội ngũ nhân viên, thương hiệu, thị phần, v.v.
 • Điểm yếu: Hệ thống quản lý, chi phí hoạt động, công nghệ, v.v.
 • Cơ hội: Nhu cầu thị trường, xu hướng phát triển, chính sách hỗ trợ, v.v.
 • Thách thức: Đối thủ cạnh tranh, biến động kinh tế, rào cản pháp lý, v.v.

Đối với cá nhân:

 • Điểm mạnh: Kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, tính cách, v.v.
 • Điểm yếu: Thiếu sót về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, v.v.
 • Cơ hội: Cơ hội học tập, phát triển, thăng tiến, v.v.
 • Thách thức: Mức độ cạnh tranh, áp lực công việc, rào cản cá nhân, v.v.
Phân tích SWOT
Ma trận SWOT với 4 thành phần

Tầm quan trọng của SWOT

SWOT có tầm quan trọng vô cùng lớn trong quá trình xác định và định hình chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Dưới đây là một số tầm quan trọng của mô hình SWOT:

 • Đánh giá tổng thể: SWOT cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình hình hiện tại của tổ chức, cho phép nhìn nhận rõ ràng về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa liên quan đến môi trường kinh doanh.
 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu: SWOT giúp tổ chức nhận ra những yếu tố nội bộ quan trọng nhưng chưa được khai thác hoặc cần được cải thiện. Điều này giúp tạo ra sự nhận thức và tập trung vào việc tận dụng các lợi thế và khắc phục nhược điểm.
 • Tận dụng cơ hội và đối phó với mối đe dọa: SWOT giúp xác định các cơ hội mới và xu hướng trong ngành, từ đó giúp tổ chức tận dụng những cơ hội này để phát triển và cạnh tranh. Đồng thời, nó cũng giúp nhận biết và đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng, từ đó giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vị thế của tổ chức.
 • Định hình chiến lược: Dựa trên các thông tin thu thập từ phân tích SWOT, tổ chức có thể xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng những cơ hội, khắc phục nhược điểm, và phát triển dựa trên lợi thế của mình. SWOT giúp tổ chức tạo ra kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Định hướng quyết định: SWOT cung cấp thông tin hữu ích và hệ thống để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Từ việc xác định ưu tiên, phân chia nguồn lực, đến lựa chọn chiến lược và hướng đi, SWOT đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quyết định chính xác và đáng tin cậy.

Lợi ích của phân tích SWOT

SWOT sẽ không giải quyết được mọi câu hỏi chính mà công ty có. Tuy nhiên, có một số lợi ích đối với phân tích SWOT giúp việc ra quyết định chiến lược dễ dàng hơn.

 • Làm cho vấn đề phức tạp trở nên dễ dàng hơn: SWOT giúp làm cho các vấn đề phức tạp trở nên dễ quản lý hơn. Bằng cách cắt giảm các ý tưởng và xếp hạng các yếu tố theo mức độ quan trọng, nó tổng hợp thông tin thành một báo cáo dễ tiêu hóa, giúp tập trung vào vấn đề quan trọng nhất.
 • Xem xét yếu tố bên ngoài: SWOT yêu cầu đánh giá cả yếu tố bên trong và bên ngoài của công ty. Điều này cho phép công ty nhìn ra các yếu tố bên ngoài mà có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh. Việc xem xét cả hai mặt giúp đảm bảo tính toàn diện và khách quan của quyết định.
 • Xác định mục tiêu và lập kế hoạch: Nhận thức rõ ràng về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức giúp bạn đặt mục tiêu phù hợp và xây dựng kế hoạch phát triển hiệu quả.
 • Tự nhận thức: Hiểu rõ bản thân hoặc tổ chức, từ đó phát huy tối đa tiềm năng và khắc phục hạn chế.
 • Quản lý sự phát triển: Xác định hướng đi phù hợp để phát triển bản thân hoặc tổ chức một cách hiệu quả.
 • Tìm kiếm cơ hội: Nhận diện cơ hội phù hợp với khả năng và mục tiêu.
 • Đánh giá rủi ro: Xác định và dự đoán các rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa.

4 thành phần trong mô hình SWOT

Các thành phần SWOT

Điểm mạnh (Strengths)

Điểm mạnh là những đặc điểm nổi bật của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp, mang lại lợi thế và sự đặc biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Điểm mạnh có thể bao gồm thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành, quản lý tài chính hiệu quả, công nghệ tiên tiến, sự sáng tạo, hoặc nhân viên có kỹ năng cao.

Một số câu hỏi giúp bạn xác định điểm mạnh là:

 • Bạn đang thể hiện những thành tựu tốt nhất trong lĩnh vực nào?
 • Những tài nguyên và khả năng nội tại mà bạn hoặc công ty sở hữu là gì?
 • Công ty của bạn có lợi thế về nhân tài, tri thức, danh tiếng, kỹ năng, mối quan hệ và công nghệ như thế nào?

Điểm yếu (Weaknesses)

Điểm yếu là những hạn chế và khuyết điểm của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu suất. Điểm yếu có thể là thương hiệu yếu, doanh thu thấp, tình trạng tài chính không ổn định, cơ cấu tổ chức không linh hoạt, hoặc thiếu nhân lực chất lượng.

Một số câu hỏi giúp bạn xác định điểm yếu:

 • Những khía cạnh nào trong công việc bạn đang thực hiện chưa đạt đến tiêu chuẩn?
 • Có những phản hồi không tích cực nào về bạn?
 • Tại sao khách hàng lại ưu tiên lựa chọn sản phẩm/dịch vụ từ đối thủ?
 • Tình hình nguồn lực nhân viên và cơ sở vật chất hiện tại có đáp ứng được yêu cầu và đủ tốt không?

Cơ hội (Opportunities)

Cơ hội là những yếu tố bên ngoài có thể tạo ra lợi ích và cơ hội phát triển cho cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Các cơ hội có thể đến từ thị trường mở rộng, xu hướng công nghệ mới, nhu cầu khách hàng tăng cao, hoặc thay đổi chính sách của chính phủ.

Dưới đây là một số câu hỏi giúp bạn nhận biết cơ hội:

 • Có xu hướng thị trường nào có thể tạo ra cơ hội mới cho tôi/công ty?
 • Có những thay đổi chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ nào có thể tạo ra cơ hội mới?
 • Tôi/công ty có thể tận dụng những xu hướng mới như thế nào để mở rộng hoặc phát triển?

Nguy cơ (Threats)

Nguy cơ là những yếu tố bên ngoài có thể gây rủi ro và đe dọa đến hoạt động và thành công của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Các nguy cơ có thể bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt, biến động thị trường, thay đổi chính sách, khủng hoảng kinh tế, hoặc sự không ổn định trong môi trường kinh doanh.

Dưới đây là một số câu hỏi giúp bạn nhận biết thách thức:

 • Chính sách nào có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn?
 • Đối thủ tiềm năng nào đang phát triển mạnh?
 • Thiên tai và dịch bệnh có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của bạn?

Qua việc xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể định hình chiến lược và hành động phù hợp để tận dụng lợi thế và vượt qua thách thức trong môi trường kinh doanh.

Các bước thực hiện phân tích SWOT

Một phân tích SWOT có thể được chia thành nhiều bước với các mục có thể hành động trước và sau khi phân tích bốn thành phần. Nói chung, một phân tích SWOT sẽ bao gồm các bước sau.

Các bước phân tích SWOT

Phân tích SWOT: 5 bước để thành công

Phân tích SWOT là công cụ chiến lược hiệu quả giúp bạn xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển hiệu quả cho tổ chức hoặc cá nhân. Dưới đây là 5 bước thực hiện phân tích SWOT:

Bước 1: Xác định mục tiêu

 • Xác định mục tiêu cụ thể cho việc phân tích SWOT. Ví dụ: ra mắt sản phẩm mới, phát triển thị trường mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, v.v.
 • Mục tiêu rõ ràng giúp tập trung phân tích và xây dựng chiến lược phù hợp.

Bước 2: Thu thập thông tin

 • Thu thập thông tin về yếu tố nội bộ (Strengths và Weaknesses):
  • Đánh giá tài nguyên và năng lực của tổ chức hoặc cá nhân.
  • Xem xét quy trình làm việc, đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất, sản phẩm/dịch vụ, v.v.
 • Thu thập thông tin về yếu tố bên ngoài (Opportunities và Threats):
  • Nghiên cứu thị trường và khách hàng, xem xét xu hướng ngành nghề, cạnh tranh và các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, v.v.
 • Thu thập dữ liệu về tài chính, nhân lực, sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, v.v.
 • Tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhân viên và khách hàng để có góc nhìn đa chiều.

Bước 3: Liệt kê ý tưởng

Các yếu tố nội bộ

Những gì xảy ra trong công ty đóng vai trò là nguồn thông tin tuyệt vời cho các loại điểm mạnh và điểm yếu của phân tích SWOT. Ví dụ về các yếu tố bên trong bao gồm tài chính và nguồn nhân lực, tài sản hữu hình và vô hình (tên thương hiệu) và hiệu quả hoạt động.

Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên trong là:

 • (Điểm mạnh) Chúng ta đang làm tốt điều gì?
 • (Sức mạnh) Tài sản mạnh nhất của chúng ta là gì?
 • (Điểm yếu) Những kẻ gièm pha của chúng ta là gì?
 • (Điểm yếu) Đâu là những dòng sản phẩm có hiệu suất thấp nhất?

Yếu tố bên ngoài

Những gì xảy ra bên ngoài công ty cũng quan trọng không kém đối với sự thành công của một công ty như các yếu tố bên trong. Các ảnh hưởng bên ngoài, chẳng hạn như chính sách tiền tệ, thay đổi thị trường và khả năng tiếp cận nhà cung cấp, là những danh mục cần rút ra để tạo ra danh sách các cơ hội và điểm yếu.

Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên ngoài là:

 • (Cơ hội) Những xu hướng rõ ràng trên thị trường?
 • (Cơ hội) Chúng tôi không nhắm mục tiêu nhân khẩu học nào?
 • (Đe dọa) Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh và thị phần của họ là bao nhiêu?
 • (Đe dọa) Có quy định mới nào có khả năng gây hại cho hoạt động hoặc sản phẩm của chúng ta không?
 • Liệt kê các ý tưởng cho từng yếu tố SWOT dựa trên thông tin thu thập được.
 • Sử dụng các câu hỏi gợi ý để kích thích tư duy sáng tạo.
 • Ví dụ:
  • Điểm mạnh: Lợi thế cạnh tranh, nguồn lực, sản phẩm/dịch vụ hiệu quả.
  • Điểm yếu: Hạn chế trong hoạt động, thiếu hụt nguồn lực, sản phẩm/dịch vụ kém hiệu quả.
  • Cơ hội: Xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng, công nghệ mới.
  • Thách thức: Đối thủ cạnh tranh, quy định mới, biến động kinh tế.

Bước 4: Chọn lọc và đánh giá

 • Chọn lọc những ý tưởng quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất đến mục tiêu.
 • Đánh giá mức độ quan trọng và khả năng ảnh hưởng của từng ý tưởng.
 • Tham khảo ý kiến của các bên liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bước 5: Xây dựng chiến lược hành động

 • Phát triển chiến lược dựa trên các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức được xác định.
 • Tận dụng điểm mạnh để nắm bắt cơ hội.
  • Xác định các cách tận dụng điểm mạnh để khai thác cơ hội có tiềm năng.
  • Xây dựng chiến lược dựa trên ưu thế cạnh tranh và khả năng tăng trưởng.
 • Khắc phục điểm yếu và vượt qua thách thức.
  • Đề xuất các giải pháp và hành động để cải thiện điểm yếu hiện tại.
  • Xây dựng kế hoạch để đối phó và vượt qua thách thức đang tồn tại.
 • Xác định mục tiêu cụ thể và kế hoạch hành động chi tiết.
  • Xác định mục tiêu cụ thể dựa trên phân tích SWOT.
  • Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để đạt được mục tiêu đề ra.

Ví dụ:

 • Mục tiêu: Ra mắt sản phẩm mới.
 • Điểm mạnh: Thương hiệu uy tín, đội ngũ nhân viên R&D giàu kinh nghiệm.
 • Điểm yếu: Thiếu kinh nghiệm trong thị trường mới.
 • Cơ hội: Nhu cầu thị trường cao, xu hướng công nghệ mới.
 • Thách thức: Đối thủ cạnh tranh mạnh, quy định mới.
 • Chiến lược:
  • Tận dụng thương hiệu uy tín và đội ngũ R&D để phát triển sản phẩm chất lượng cao.
  • Hợp tác với đối tác để thâm nhập thị trường mới.
  • Nghiên cứu và tuân thủ các quy định mới.
  • Theo dõi và đánh giá nhu cầu thị trường và xu hướng công nghệ.

Ví dụ minh họa

Ví dụ ứng dụng phân tích SWOT cho cá nhân:

Một cá nhân đang áp dụng mô hình SWOT để đánh giá tình hình của bản thân:

Điểm mạnh (Strengths):

 • Cá nhân có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm. Cá nhân có kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực công việc hiện tại. Cá nhân có sự cam kết và kiên nhẫn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.
 • Những câu hỏi về điểm mạnh của bạn:
  • Những kỹ năng, khả năng nào bạn có mà người khác không có?
  • Những thành tích nào của chính mình mà bạn cảm thấy tự hào nhất?
  • Những mối quan hệ bạn có với những người có tầm ảnh hưởng lớn?
  • Những nguồn lực cá nhân nào mà bạn có sẵn?

Điểm yếu (Weaknesses):

 • Cá nhân thiếu kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, dẫn đến việc làm việc thiếu tổ chức. Cá nhân chưa có kinh nghiệm trong việc thể hiện và bán hàng bản thân. Cá nhân còn cần phát triển kỹ năng lãnh đạo để tiến xa hơn trong sự nghiệp.
 • Những câu hỏi về điểm yếu của bạn:
  • Những kỹ năng nào bạn làm chưa được nhưng nhiều người làm được?
  • Điều gì thường khiến bạn tự ti với mọi người xung quanh?
  • Những thói quen xấu nào khiến bạn không hoàn thành tốt công việc?
  • Bạn thường lẩn tránh những việc gì bởi vì bạn thiếu tự tin?

Cơ hội (Opportunities):

 • Cá nhân nhận thấy xu hướng công nghệ đang thay đổi và nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng cao đang gia tăng. Cá nhân có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển sự nghiệp. Cá nhân cũng có thể tìm kiếm các khóa học và đào tạo để nâng cao kỹ năng cá nhân.
 • Những câu hỏi về cơ hôi:
  • Bạn có thể tạo được ưu thế của mình trong môi trường hiện tại không?
  • Bạn có các mối quan hệ nào có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích để giúp được bạn không?
  • Có những cơ hội nào giúp bạn thể hiện được bản thân trong công việc hay học tập không?

Mối đe dọa (Threats):

 • Cá nhân đang đối mặt với sự cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm và thăng tiến trong công việc. Cá nhân cũng có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với các thay đổi trong công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động. Cá nhân cần cẩn trọng để không bị lạc hậu và mất cơ hội nghề nghiệp.
 • Những câu hỏi về rủi ro:
  • Công việc của bạn có đang bị thay đổi không?
  • Những thay đổi về công nghệ mới có đe dọa vị trí của bạn không?
  • Những điểm yếu nào của bạn có thể dẫn tới những mối đe dọa?

Xem bài viết liên quan:

Những lưu ý khi phân tích SWOT

Khi tiến hành phân tích SWOT, có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo quá trình phân tích hiệu quả và mang lại kết quả chính xác. Dưới đây là những lưu ý khi phân tích:

 1. Tập trung vào quan điểm nội bộ: Đảm bảo rằng phân tích tập trung vào các yếu tố nội bộ, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu của bạn hoặc tổ chức của bạn. Điều này giúp nhận biết được các yếu tố có thể kiểm soát và cải thiện.
 2. Xác định mục tiêu rõ ràng: Định rõ mục tiêu của phân tích để tập trung vào việc thu thập thông tin và đánh giá từ góc nhìn cụ thể. Mục tiêu rõ ràng giúp tạo ra kết quả phân tích mang tính ứng dụng cao hơn.
 3. Thu thập dữ liệu đáng tin cậy: Đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin thu thập để phân tích là chính xác, đáng tin cậy và được hỗ trợ bằng các nguồn thực tế và nghiên cứu đáng tin cậy. Dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến nhận định không chính xác và quyết định sai lầm.
 4. Đánh giá đối thủ và môi trường cạnh tranh: Xem xét các đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh để xác định những mối đe dọa và cơ hội tiềm năng. Điều này giúp bạn hiểu rõ vị thế của bạn và cung cấp thông tin cần thiết để định hình chiến lược.
 5. Suy nghĩ sáng tạo và phân tích kỹ lưỡng: Khi phân tích SWOT, hãy sử dụng suy nghĩ sáng tạo để nhìn nhận các khía cạnh khác nhau của sự phân tích. Hãy đánh giá tỉ mỉ và xem xét nhiều khía cạnh để có cái nhìn toàn diện về tình hình.
 6. Xây dựng kế hoạch hành động: Dựa trên kết quả phân tích , hãy xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tận dụng điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và đối phó với mối đe dọa.
 7. Đánh giá tính khả thi: Khi phân tích, hãy xem xét tính khả thi của các ý tưởng và chiến lược được đề xuất. Xác định những ý tưởng và chiến lược có thể thực hiện được dựa trên tài nguyên có sẵn, khả năng thực hiện và các ràng buộc khác nhau.
 8. Định hình ưu tiên: Xếp hạng các yếu tố SWOT theo mức độ quan trọng và ưu tiên. Xác định những yếu tố quan trọng nhất mà bạn nên tập trung vào và đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với mục tiêu và chiến lược của bạn.
 9. Liên tục đánh giá và điều chỉnh:SWOT không chỉ là một quá trình một lần duy nhất. Hãy thực hiện việc đánh giá và điều chỉnh định hình SWOT thường xuyên để phù hợp với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh, các yếu tố nội bộ và các yếu tố bên ngoài khác.

Tóm lại

Phân tích SWOT là một công cụ mạnh mẽ giúp cá nhân và tổ chức hiểu rõ vị thế của mình và tận dụng cơ hội, đồng thời đối phó với mối đe dọa. Bằng cách tổ chức thông tin một cách có hệ thống, SWOT giúp xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động mang lại lợi ích bền vững. Với sự nhạy bén và sáng tạo, mô hình SWOT có thể trở thành công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu và thành công trong mọi lĩnh vực.

 

Nguồn tham khảo:

 • https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
 • https://www.mindtools.com/amtbj63/swot-analysis
 • https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis
 • https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *