Bạn đang mệt mỏi với những mục tiêu mơ hồ và thiếu động lực?

Bạn muốn nhóm của mình làm việc hiệu quả và gắn kết hơn?

Hãy thử áp dụng OKR – phương pháp quản trị mục tiêu đã được Google và hàng ngàn doanh nghiệp thành công áp dụng!

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng quy trình làm việc nhóm kết hợp OKR, giúp bạn:

 • Xác định mục tiêu SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, có liên quan và có thời hạn) cho nhóm.
 • Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên.
 • Theo dõi tiến độ và điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết.
 • Tăng cường sự gắn kết và động lực cho nhóm.
 • Nâng cao hiệu quả làm việc và đạt được mục tiêu chung.

Hãy cùng bắt đầu hành trình chinh phục tích hợp OKR trong quy trình làm việc nhóm ngay thôi!

 

OKR: các sự kiện chính trong quá trình triển khai

Tích hợp OKR trong quy trình làm việc nhóm

Hiểu về OKR

OKR là viết tắt của Objectives and Key Results, tạm dịch là Mục tiêu và Kết quả then chốt. Đây là một phương pháp quản lý hiệu suất được sử dụng bởi nhiều tổ chức lớn trên thế giới như Google, Intel, … để đặt ra và theo dõi các mục tiêu một cách hiệu quả.

OKR bao gồm hai phần chính:

 • Mục tiêu (Objective): Mô tả điều bạn muốn đạt được, là một tuyên bố ngắn gọn, truyền cảm hứng và định hướng. Mục tiêu nên có tính thách thức nhưng khả thi, đồng thời phải liên quan đến sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.
 • Kết quả then chốt (Key Results): Là những thước đo cụ thể và định lượng cho thấy bạn đã đạt được mục tiêu đến mức nào. Kết quả then chốt cần SMART (Specific – Cụ thể, Measurable – Đo lường được, Achievable – Có thể đạt được, Relevant – Có liên quan, Time-bound – Có thời hạn).

Ví dụ:

 • Mục tiêu: Trở thành công ty cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến hàng đầu Việt Nam trong vòng 1 năm.
 • Kết quả then chốt:
  • Tăng số lượng học viên đăng ký học lên 20.000 người trong vòng 1 năm.
  • Đạt điểm đánh giá trung bình từ học viên là 4.5/5 sao.
  • Tăng doanh thu từ dịch vụ giáo dục trực tuyến lên 10 tỷ đồng trong vòng 1 năm.

Lợi ích của OKR

OKR mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm:

 • Tăng cường sự tập trung và cam kết: Khi mọi người đều biết mục tiêu chung và cách thức đo lường thành công, họ sẽ có xu hướng tập trung nỗ lực và cam kết hoàn thành mục tiêu hơn.
 • Thúc đẩy sự liên kết: OKR giúp liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức, tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ chức.
 • Tăng cường tính minh bạch: OKR là một hệ thống quản lý minh bạch, cho phép mọi người trong tổ chức dễ dàng theo dõi tiến độ và kết quả của các mục tiêu.
 • Khuyến khích sự đổi mới: OKR khuyến khích sự đổi mới bằng cách cho phép mọi người thử nghiệm những ý tưởng mới và học hỏi từ những sai lầm.
 • Tăng cường hiệu suất: OKR đã được chứng minh là có thể giúp các tổ chức tăng cường hiệu suất và đạt được mục tiêu.

4 Sự kiện chính trong OKR

Các sự kiện trong OKR đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của hệ thống này. Dưới đây là chi tiết về các sự kiện chính:

1. Planning (Lập kế hoạch):

 • Mục đích: Thiết lập mục tiêu và kết quả then chốt (OKR) cho chu kỳ tiếp theo.
 • Tham gia: Lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và nhân viên chủ chốt.
 • Hoạt động chính:
  • Xác định sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của tổ chức.
  • Đánh giá kết quả của chu kỳ OKR trước.
  • Xác định mục tiêu chiến lược cho chu kỳ tiếp theo.
  • Phân rã mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu nhỏ hơn cho từng phòng ban và cá nhân.
  • Thiết lập kết quả then chốt cho mỗi mục tiêu.
  • Giao nhiệm vụ thực hiện OKR cho từng cá nhân hoặc nhóm.
  • Lập kế hoạch truyền thông và theo dõi OKR.

2. OKR Check-in (Rà soát OKR):

 • Mục đích: Theo dõi tiến độ thực hiện OKR và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.
 • Tham gia: Quản lý và nhân viên thực hiện OKR.
 • Tần suất: Thường xuyên, ví dụ: hàng tuần hoặc hai tuần một lần.
 • Hoạt động chính:
  • Thảo luận về tiến độ thực hiện OKR.
  • Xác định các rào cản và giải pháp khắc phục.
  • Cập nhật kết quả then chốt.
  • Điều chỉnh OKR nếu cần thiết.
  • Cung cấp hỗ trợ và động viên cho nhân viên.

3. Review (Đánh giá):

 • Mục đích: Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và rút ra bài học kinh nghiệm.
 • Tham gia: Lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và nhân viên chủ chốt.
 • Tần suất: Cuối mỗi chu kỳ OKR (thường là 1 quý hoặc 1 năm).
 • Hoạt động chính:
  • Trình bày kết quả đạt được của OKR.
  • Phân tích các yếu tố dẫn đến thành công hoặc thất bại.
  • Rút ra bài học kinh nghiệm cho chu kỳ OKR tiếp theo.
  • Khen thưởng và công nhận những cá nhân hoặc nhóm đã đạt được mục tiêu.

4. Retrospective (Nhìn lại):

 • Mục đích: Đánh giá hiệu quả của hệ thống OKR và đề xuất các cải tiến.
 • Tham gia: Tất cả các thành viên trong tổ chức.
 • Tần suất: Định kỳ, ví dụ: sau mỗi 2-3 chu kỳ OKR.
 • Hoạt động chính:
  • Thảo luận về những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống OKR.
  • Xác định các cơ hội cải thiện.
  • Đề xuất các thay đổi cho hệ thống OKR.
  • Lập kế hoạch thực hiện các thay đổi.

Ngoài 4 sự kiện chính này, một số tổ chức có thể tổ chức thêm các sự kiện khác, chẳng hạn như:

 • Khởi động OKR: Giới thiệu hệ thống OKR cho nhân viên mới.
 • Đào tạo OKR: Đào tạo nhân viên về cách sử dụng hệ thống OKR hiệu quả.
 • Hội thảo OKR: Chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về OKR.

Lưu ý:

 • Các sự kiện OKR nên được tổ chức một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho các sự kiện này và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều tham gia tích cực.
 • Sử dụng các công cụ và phần mềm phù hợp để hỗ trợ tổ chức các sự kiện OKR.

 

Quy trình Làm việc nhóm kết hợp OKR

Ý tưởng Xây dựng quy trình làm việc nhóm hiệu quả kết hợp OKR để đạt được mục tiêu chung vượt bậc hơn đã được kiểm chứng bởi những tập đoàn lớn như Intel, Google, bạn và team của mình đã sẵn sàng áp dụng chưa?

Quy trình này gồm các bước sau:

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và chuẩn bị

Bước 1: Xác định mục tiêu chung của nhóm

 • Toàn thể nhóm thảo luận, thống nhất về mục tiêu chung muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 quý hoặc 1 năm).
 • Mục tiêu cần SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, có liên quan và có thời hạn).

Bước 2: Chia sẻ thông tin và kiến thức về OKR

 • Đảm bảo tất cả thành viên nhóm hiểu rõ về OKR, bao gồm định nghĩa, cách thức hoạt động, lợi ích và quy trình áp dụng.
 • Có thể tham khảo tài liệu, video hướng dẫn hoặc tổ chức buổi đào tạo để nâng cao nhận thức.

Bước 3: Xây dựng OKR cho nhóm

 • Dựa trên mục tiêu chung, nhóm thảo luận và thống nhất các Mục tiêu (Objective) chính cần thực hiện.
 • Cho mỗi Mục tiêu, xác định 3-5 Kết quả then chốt (Key Result) cụ thể, đo lường được và có thời hạn hoàn thành.
 • Sử dụng nguyên tắc SMART để xây dựng OKR hiệu quả.

Bước 4: Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm

 • Chia nhỏ các Kết quả then chốt thành các nhiệm vụ cụ thể và phân công cho từng thành viên trong nhóm.
 • Xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cá nhân trong việc hoàn thành mục tiêu chung.

Bước 5: Lựa chọn công cụ quản lý OKR

 • Lựa chọn phần mềm quản lý OKR phù hợp với nhu cầu và ngân sách của nhóm.
 • Một số công cụ phổ biến như Weekdone, Perdoo, Workday,…
 • Có thể sử dụng bảng tính hoặc giấy tờ nếu nhóm quy mô nhỏ.

Giai đoạn 2: Thực thi và theo dõi

Bước 6: Theo dõi tiến độ thường xuyên

 • Thiết lập lịch họp định kỳ (thường là hàng tuần hoặc 2 tuần một lần) để theo dõi tiến độ thực hiện OKR.
 • Mỗi thành viên báo cáo kết quả công việc, chia sẻ khó khăn và đề xuất giải pháp.
 • Nhóm thảo luận, đánh giá mức độ hoàn thành các Kết quả then chốt và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Bước 7: Cung cấp hỗ trợ và động viên

 • Tạo môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm.
 • Khen ngợi thành tích cá nhân và tập thể khi đạt được mục tiêu.
 • Giải quyết các vấn đề và thách thức một cách hiệu quả để đảm bảo tiến độ chung.

Bước 8: Điều chỉnh OKR khi cần thiết

 • OKR cần được linh hoạt để phù hợp với thực tế và có thể điều chỉnh theo thay đổi của môi trường, thị trường hoặc nhu cầu của khách hàng.
 • Nhóm cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của OKR và điều chỉnh các Mục tiêu hoặc Kết quả then chốt nếu cần thiết.

Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết

Bước 9: Đánh giá kết quả đạt được

 • Cuối mỗi chu kỳ OKR (thường là 1 quý hoặc 1 năm), nhóm tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành các Mục tiêu và Kết quả then chốt.
 • Sử dụng dữ liệu thu thập được để đánh giá hiệu quả của quy trình làm việc và OKR.
 • Xác định những điểm thành công, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho chu kỳ tiếp theo.

Bước 10: Chia sẻ kết quả và học hỏi

 • Chia sẻ kết quả đạt được của nhóm với các bộ phận khác trong công ty.
 • Tổ chức buổi họp để thảo luận về bài học kinh nghiệm, trao đổi ý kiến và đề xuất cải tiến cho quy trình OKR trong tương lai.

Kết luận: OKR – Chìa khóa cho teamwork thành công!

Áp dụng OKR là bước ngoặt mang đến quy trình làm việc nhóm hiệu quả, giúp bạn và nhóm của mình chinh phục mục tiêu chung. Hãy bắt đầu hành trình này ngay hôm nay để:

 • Xác định mục tiêu SMART, truyền cảm hứng cho cả nhóm.
 • Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy thế mạnh cá nhân.
 • Theo dõi tiến độ, điều chỉnh linh hoạt khi cần thiết.
 • Tăng cường gắn kết, tạo động lực cho tập thể.

Hãy nhớ rằng, OKR là một framework để làm việc cùng nhau tiến đến mục tiêu chung dễ dàng hơn. Hãy kiên trì thực hiện, điều chỉnh linh hoạt, giao tiếp cởi mở, trao quyền cho thành viên, tôn vinh thành công và học hỏi từ sai lầm.

Bạn đã sẵn sàng áp dụng OKR để nâng tầm teamwork? Hãy chia sẻ kinh nghiệm và thành công của bạn với chúng tôi trong phần bình luận nhé!

Chúc bạn và team luôn chinh phục được những mục tiêu to lớn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *