Mọi người hiếm khi thích cảm giác như mình đang bị “đổ đèo” thông tin, giống như một bài giảng hay lời dạy do người khác áp đặt. Thay vào đó, cách truyền đạt thông tin hiệu quả hơn là sử dụng hình thức tương tác, đặt câu hỏi cảm xúc, và thấu hiểu đối tượng người nghe. Những câu hỏi gợi mở giúp đối phương tư duy về vấn đề và hiểu rõ hơn, từ đó ghi nhớ thông tin sâu sắc hơn.

Tell IQ, dùng chỉ số thông minh để ra lệnh, áp đặt ý kiến cá nhân lên người khác. Ngược lại, Ask EQ là việc sử dụng chỉ số thông minh cảm xúc để đặt câu hỏi, lắng nghe, và thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của người khác.

Chuyển đổi từ Tell IQ sang Ask EQ không chỉ là một bước tiến quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thành công, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự tương tác sâu sắc. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về những lợi ích, cách thức áp dụng và những lưu ý quan trọng khi sử dụng Ask EQ.

Ý nghĩa của cụm từ “Thay đổi từ Tell IQ sang Ask EQ”:

 1. Tell IQ:
  • Tell có nghĩa là “nói”, “chỉ dẫn”.
  • IQ là viết tắt của “Intelligence Quotient”, có nghĩa là “chỉ số thông minh”.
  • Tell IQ nghĩa là sử dụng chỉ số thông minh để chỉ dẫnra lệnh hoặc áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác.
 1. Ask EQ:
  • Ask có nghĩa là “hỏi”.
  • EQ là viết tắt của “Emotional Quotient”, có nghĩa là “chỉ số thông minh cảm xúc”.
  • Ask EQ nghĩa là sử dụng chỉ số thông minh cảm xúc để hỏi hanlắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của người khác.
 1. Thay đổi từ Tell IQ sang Ask EQ:
  • Thay đổi từ chỉ dẫn sang hỏi han
  • Thay đổi từ áp đặt sang lắng nghe
  • Thay đổi từ chỉ số thông minh sang chỉ số thông minh cảm xúc

Mục đích:

 • Tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu giữa người với người.
 • Giúp con cái phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.
 • Tạo môi trường giao tiếp cởi mở, tôn trọng và tích cực.

Ví dụ:

 • Thay vì nói “Con phải đi học bài ngay”, hãy hỏi “Con dự định học bài vào lúc nào?”.
 • Thay vì trách móc con khi con mắc lỗi, hãy hỏi “Con có thể giải thích cho bố mẹ điều gì đã xảy ra không?”.

Chuyển từ Tell IQ sang Ask EQ

Lợi ích của Áp dụng “Chuyển đổi từ Tell IQ sang Ask EQ”:

Lợi ích trong Gia đình

Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc “Change from Tell IQ to Ask EQ” trong gia đình:

1. Tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu:

 • Thay vì chỉ ra lệnh hoặc áp đặt suy nghĩ, cha mẹ sử dụng câu hỏi để khuyến khích con cái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc.
 • Việc lắng nghe cẩn thận và đặt câu hỏi mở giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về con, đồng thời tạo cảm giác được tôn trọng và thấu hiểu cho con.

2. Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề:

 • Khi được đặt câu hỏi, con cái được khuyến khích suy nghĩ chín chắn, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp của riêng mình.
 • Quá trình này giúp con phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định một cách độc lập.

3. Tăng cường lòng tự tin và sự tự chủ:

 • Khi con cái được trao quyền tự đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, con sẽ cảm thấy tự tin và tự chủ hơn.
 • Điều này giúp con phát triển ý thức trách nhiệm và khả năng tự lập trong cuộc sống.

4. Nâng cao kỹ năng giao tiếp:

 • Việc sử dụng câu hỏi khuyến khích con cái chia sẻ và lắng nghe, giúp con phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Kỹ năng này rất quan trọng để con có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong tương lai.

5. Tạo môi trường gia đình tích cực và vui vẻ:

 • Khi cha mẹ và con cái giao tiếp cởi mở và tôn trọng, gia đình sẽ có bầu không khí vui vẻ và tích cực.
 • Điều này giúp con cảm thấy an toàn và được yêu thương, từ đó phát triển một cách toàn diện.

Ví dụ áp dụng:

 • Thay vì nói “Con phải đi học bài ngay”, cha mẹ có thể hỏi “Con dự định học bài vào lúc nào?” hoặc “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về kế hoạch học tập của con hôm nay được không?”.
 • Thay vì trách móc con khi con mắc lỗi, cha mẹ có thể hỏi “Con có thể giải thích cho bố mẹ điều gì đã xảy ra không?” hoặc “Con có thể làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình?”.

Lưu ý:

 • Việc áp dụng nguyên tắc “Change from Tell IQ to Ask EQ” cần có thời gian và sự kiên nhẫn.
 • Cha mẹ cần học cách đặt câu hỏi hiệu quả, lắng nghe cẩn thận và tôn trọng ý kiến của con.
 • Cha mẹ cũng cần tạo môi trường an toàn và cởi mở để con cái thoải mái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc.

Tóm lại:

Áp dụng nguyên tắc “Change from Tell IQ to Ask EQ” là một cách hiệu quả để tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu và phát triển kỹ năng cho con cái. Cha mẹ hãy thử áp dụng nguyên tắc này để xây dựng một gia đình hạnh phúc và thành công.

Ngoài ra, áp dụng nguyên tắc này còn mang lại một số lợi ích khác như:

 • Giúp con cái phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.
 • Tăng cường sự tự tin và lòng tự trọng của con.
 • Giúp con học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
 • Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa cha mẹ và con cái.

Hãy thử áp dụng nguyên tắc “Change from Tell IQ to Ask EQ” trong gia đình của bạn và cảm nhận những thay đổi tích cực trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Lợi ích trong Công việc

Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc “Change from Tell IQ to Ask EQ” trong Công việc, tương tác giữa lãnh đạo và nhân viên:

1. Tăng cường sự gắn kết và tin tưởng:

 • Thay vì chỉ ra lệnh hoặc áp đặt suy nghĩ, lãnh đạo sử dụng câu hỏi để khuyến khích nhân viên chia sẻ ý kiến và đề xuất.
 • Việc lắng nghe cẩn thận và đặt câu hỏi mở giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn về nhân viên, đồng thời tạo cảm giác được tôn trọng và tin tưởng cho nhân viên.

2. Phát huy sự sáng tạo và chủ động:

 • Khi được đặt câu hỏi, nhân viên được khuyến khích suy nghĩ sáng tạo, tìm kiếm giải pháp mới và chủ động trong công việc.
 • Quá trình này giúp nhân viên phát triển tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

3. Nâng cao hiệu quả công việc:

 • Khi nhân viên được trao quyền tự đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, họ sẽ cảm thấy gắn bó và có trách nhiệm với công việc hơn.
 • Điều này giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Tạo môi trường làm việc tích cực:

 • Khi lãnh đạo và nhân viên giao tiếp cởi mở và tôn trọng, môi trường làm việc sẽ trở nên tích cực và vui vẻ hơn.
 • Điều này giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, an toàn và có động lực, từ đó phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Ví dụ áp dụng:

 • Thay vì nói “Bạn phải hoàn thành báo cáo này trong ngày hôm nay“, lãnh đạo có thể hỏi “Bạn dự định hoàn thành báo cáo này vào lúc nào?” hoặc “Bạn có thể chia sẻ với tôi về kế hoạch hoàn thành báo cáo của bạn?”.
 • Thay vì chỉ trích nhân viên khi họ mắc lỗi, lãnh đạo có thể hỏi “Bạn có thể giải thích cho tôi điều gì đã xảy ra không?” hoặc “Bạn có thể làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình?“.

Ví dụ áp dụng chuyển đổi từ Tell IQ sang Ask EQ

Ví dụ áp dụng trong gia đình giữa cha mẹ và con cái:

1. Thay vì ra lệnh:

 • Tell IQ: “Dọn dẹp phòng ngay!”
 • Ask EQ: “Con có thể cho bố mẹ biết con dự định dọn dẹp phòng vào lúc nào?” hoặc “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về kế hoạch dọn dẹp phòng của con?”

2. Thay vì áp đặt suy nghĩ:

 • Tell IQ: “Con phải học toán nhiều hơn để đạt điểm cao.”
 • Ask EQ: “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về môn học con yêu thích nhất và lý do tại sao?” hoặc “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về những khó khăn con gặp phải trong việc học toán?”

3. Thay vì chỉ trích:

 • Tell IQ: “Con làm bài kiểm tra tệ quá!”
 • Ask EQ: “Con có thể giải thích cho bố mẹ điều gì đã xảy ra trong bài kiểm tra này?” hoặc “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về những gì con có thể làm để cải thiện điểm số trong bài kiểm tra tiếp theo?”
 1. Thay vì đưa ra giải pháp:

 • Tell IQ: “Con phải đi chơi với bạn bè nhiều hơn để không cảm thấy cô đơn.”
 • Ask EQ: “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về những hoạt động con thích làm?” hoặc “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về những gì con có thể làm để kết bạn mới?”
 1. Thay vì phớt lờ cảm xúc:

 • Tell IQ: “Đừng khóc nữa!”
 • Ask EQ: “Con có thể chia sẻ với bố mẹ điều gì khiến con buồn?” hoặc “Bố mẹ có thể làm gì để giúp con cảm thấy vui hơn?”

 

Ví dụ áp dụng chuyển từ Tell IQ sang Ask EQ trong công việc:

1. Thay vì chỉ ra lệnh:

 • Tell IQ: “Hoàn thành báo cáo này trước 5 giờ chiều nay.”
 • Ask EQ: “Bạn dự định hoàn thành báo cáo này vào lúc nào? Có gì tôi có thể hỗ trợ bạn để hoàn thành báo cáo đúng thời hạn không?”

2. Thay vì áp đặt suy nghĩ:

 • Tell IQ: “Theo tôi, dự án này nên thực hiện theo cách này.”
 • Ask EQ: “Bạn có thể chia sẻ ý kiến của bạn về cách thức thực hiện dự án này? Chúng ta có thể cùng thảo luận để tìm ra phương án tối ưu nhất.”

3. Thay vì chỉ trích:

 • Tell IQ: “Bạn đã mắc lỗi trong báo cáo này.”
 • Ask EQ: “Bạn có thể giải thích cho tôi điều gì đã xảy ra trong trường hợp này? Chúng ta có thể học được gì từ sai lầm này để tránh lặp lại trong tương lai?”

4. Thay vì đưa ra giải pháp:

 • Tell IQ: “Bạn nên làm theo cách này để giải quyết vấn đề.”
 • Ask EQ: “Bạn có thể chia sẻ với tôi về những giải pháp bạn đã nghĩ đến để giải quyết vấn đề này? Chúng ta có thể cùng thảo luận để tìm ra giải pháp phù hợp nhất.”

5. Thay vì phớt lờ ý kiến:

 • Tell IQ: “Ý kiến của bạn không quan trọng.”
 • Ask EQ: “Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của bạn. Tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn. Chúng ta có thể cùng thảo luận thêm về ý kiến này để xem xét tính khả thi.”

Lưu ý:

 • Việc áp dụng nguyên tắc “Thay đổi từ Tell IQ sang Ask EQ” cần có thời gian và sự kiên nhẫn.
 • Lãnh đạo cần học cách đặt câu hỏi hiệu quả, lắng nghe cẩn thận và tôn trọng ý kiến của nhân viên.
 • Khi chuyển từ Tell IQ sang Ask EQ, cần chú ý sử dụng ngôn ngữ tích cực, thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe.
 • Cần tạo môi trường an toàn và cởi mở để khuyến khích nhân viên chia sẻ ý kiến và đề xuất.
 • Lãnh đạo cần kiên nhẫn để giúp nhân viên quen dần với cách thức giao tiếp mới này.

Cách thức áp dụng Ask EQ hiệu quả:

1. Sử dụng ngôn ngữ tích cực và thể hiện sự tôn trọng:

 • Thay vì sử dụng những câu nói mang tính áp đặt, hãy sử dụng ngôn ngữ khuyến khích và thể hiện sự tôn trọng đối với người nghe.
 • Ví dụ: “Con có thể chia sẻ với bố mẹ về kế hoạch học tập của con?” thay vì “Con phải học bài ngay!”.

2. Lắng nghe cẩn thận và đặt câu hỏi mở:

 • Hãy dành thời gian để lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói.
 • Đặt câu hỏi mở để khuyến khích họ chia sẻ thêm suy nghĩ và cảm xúc của mình.
 • Ví dụ: “Con cảm thấy thế nào về việc này?” thay vì “Con sai rồi!”.

3. Tạo môi trường an toàn và cởi mở để khuyến khích chia sẻ:

 • Mọi người cần cảm thấy an toàn và thoải mái để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ.
 • Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không phán xét hay chỉ trích họ.
 • Ví dụ: “Bố mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con.”

4. Kiên nhẫn và cho phép thời gian để thích nghi:

 • Chuyển đổi từ Tell IQ sang Ask EQ là một quá trình cần có thời gian.
 • Hãy kiên nhẫn với bản thân và người khác trong quá trình này.
 • Cho phép mọi người có thời gian để thích nghi với cách thức giao tiếp mới.

5. Khuyến khích và hỗ trợ:

 • Khuyến khích người khác sử dụng Ask EQ trong giao tiếp.
 • Chia sẻ với họ những lợi ích và cách thức áp dụng Ask EQ.
 • Hỗ trợ họ trong quá trình chuyển đổi.

Kết luận

Chuyển đổi từ Tell IQ sang Ask EQ không chỉ là một bước quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thành công, mà còn là chìa khóa mở ra một thế giới giao tiếp hiệu quả. Bằng cách áp dụng Ask EQ, bạn thể hiện sự tôn trọng, khuyến khích chia sẻ và tạo ra một môi trường giao tiếp cởi mở, tích cực.

Hãy bắt đầu thực hiện Ask EQ ngay hôm nay bằng cách lắng nghe cẩn thận, đặt câu hỏi mở, sử dụng ngôn ngữ tích cực, khuyến khích chia sẻ, và kiên nhẫn để thích nghi. Dù đó là một quá trình, nhưng nó sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho bạn và những người xung quanh.

 

Tham khảo:

 • Bài đăng được hoàn thành bởi hỗ trợ từ AI Bard và ChatGPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *