Cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả được xây dựng để nâng cao khả năng đọc toàn diện của bạn. Bằng cách sử dụng 5 chiến lược đọc sách này, bạn có thể hiểu và nhớ được những gì đã đọc.

Có 5 chiến lược riêng biệt cùng nhau tạo thành Chiến lược Đọc hiệu quả cao.

chiến lược đọc sách hiệu quả
5 chiến lược đọc sách hiệu quả

1. Kích hoạt kiến thức nền tảng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng hiểu tốt hơn xảy ra khi người đọc tham gia vào các hoạt động kết nối kiến thức cũ của họ với kiến thức mới.

Ví dụ, một câu hỏi đơn giản như “bạn biết gì về… (một chủ đề cụ thể)” sẽ kích thích kiến thức trước đây của người đọc về chủ đề đó.

Điều này sẽ giúp họ kết nối bài đọc hiện tại với kiến thức đã có và làm cho bài đọc mới trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Chiến lược này cho phép người đọc làm việc theo cách của họ từ một lược đồ đã có sẵn, thay vì bắt đầu một lược đồ mới.

2. Đặt câu hỏi

Khuyến khích người đọc đóng khung câu hỏi trước và sau khi đọc để tăng khả năng hiểu bài. Bạn có thể suy nghĩ về ba câu hỏi chính, đó là, một câu hỏi hiện tại, một câu hỏi phân tích và một câu hỏi nghiên cứu.

Một ‘câu hỏi ngay bây giờ’ tập trung vào tài liệu được trình bày. Bản chất của tài liệu đọc là gì? Những sự thật đang được đề cập là gì?

Một ‘câu hỏi phân tích’ yêu cầu người đọc suy ngẫm về những gì họ đã đọc. Tác giả muốn tôi hiểu điều gì từ tài liệu này?

Một ‘câu hỏi nghiên cứu’ khuyến khích người đọc tìm kiếm thông tin ngoài những gì có trong văn bản. Điều này cho phép việc đọc tích cực toàn diện hơn diễn ra.

3. Phân tích cấu trúc văn bản

Điều này đòi hỏi người đọc học cách phân tích hoặc hiểu cấu trúc của một văn bản. Bạn cần xác định mô hình mà người viết sắp xếp tài liệu của họ. Điều này có thể ở dạng mẫu nguyên nhân – kết quả, mẫu giải pháp vấn đề hoặc mẫu mô tả như danh sách, trang web hoặc mẫu ma trận.

Hiểu được mô hình mà tài liệu được trình bày cho phép người đọc hiểu thông tin tốt hơn. Điều quan trọng là người đọc phải nắm được tất cả các mẫu cấu trúc văn bản, vì mỗi cấu trúc là khác nhau và cần có thời gian để học.

Cần biết cách sử dụng các tiêu đề phụ, nhãn, chú thích, bảng, đồ thị, v.v. vì chúng giúp hiểu tài liệu tốt hơn.

4. Hình dung

Chiến lược thứ tư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình dung tài liệu. Bạn nên được khuyến khích hình thành hình ảnh trực quan trong đầu khi họ đọc văn bản, điều này sẽ giúp hiểu tốt hơn.

Nghiên cứu cho rằng việc hình dung chúng dưới dạng hình ảnh hoặc sơ đồ cấu trúc thay vì hình ảnh đơn thuần, vì hình ảnh có xu hướng mờ dần.

5. Tổng kết

Kỹ thuật cuối cùng là tóm tắt tài liệu đã đọc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng tóm tắt giúp tăng cường khả năng hiểu.

Block và Pressley đã định nghĩa tóm tắt là “khả năng xóa các chi tiết không liên quan, kết hợp các ý tưởng tương tự, cô đọng các ý chính và kết nối các chủ đề chính thành những tuyên bố ngắn gọn nắm bắt được mục đích của việc đọc cho người đọc.”

Bạn sử dụng 4 chiến lược còn lại sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tóm tắt tài liệu. Và có thể tóm tắt tài liệu dưới dạng sơ đồ, trực quan hoặc bằng văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *