Trong bài đăng này, chúng ta sẽ khám phá một số ví dụ về việc áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống khác nhau giúp chúng ta đạt được sự thành công và tiến bộ trong cuộc sống và công việc.

Các ví dụ về kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt và thông minh

ví dụ về kỹ năng giải quyết vấn đề

Tình huống #1: Một công ty phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng.

Sử dụng cây phân tích (Analysis Logic Tree)

Áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề thông minh:

 • Phân tích và xác định nguyên nhân: Sử dụng cây logic, ta có thể phân tích các yếu tố liên quan đến lỗ hổng bảo mật, bao gồm quy trình bảo mật, phần mềm bảo mật, quyền truy cập, hệ thống giám sát, v.v. Bằng cách tạo cây logic, ta có thể xác định nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật và tìm ra các yếu tố quan trọng cần được cải thiện.
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng: Sử dụng cây logic, ta có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến lỗ hổng bảo mật. Điều này giúp ta ưu tiên các vấn đề cần xử lý ưu tiên và tập trung nguồn lực vào những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn hệ thống mạng.
 • Đưa ra giải pháp và thực hiện: Dựa trên cây logic và phân tích, ta có thể đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục lỗ hổng bảo mật. Các giải pháp có thể bao gồm nâng cấp phần mềm, tăng cường quy trình kiểm tra bảo mật, tăng cường huấn luyện nhân viên, v.v. Sau đó, công ty có thể thực hiện các biện pháp để triển khai và thực hiện các giải pháp đã đề ra.
 • Đánh giá hiệu quả: Sau khi triển khai các giải pháp, cây logic có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chúng. Công ty có thể theo dõi các yếu tố liên quan và đo lường các chỉ số bảo mật để đảm bảo rằng các biện pháp đã được triển khai hiệu quả và lỗ hổng bảo mật đã được khắc phục.

Áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề thông minh và sử dụng cây logic, công ty có thể nhanh chóng định vị và giải quyết lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin quan trọng của công ty.

Tình huống #2: Một công ty phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng giải quyết theo 1 cách khác

Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật:

 • Sơ đồ xương cá (Fishbone diagram),
 • Kỹ thuật 5 why, và
 • Cây phân tích lỗi (fault tree analysis – FTA)

Dưới đây là cách xác định vấn đề và giải pháp

 • Sơ đồ xương cá: Sơ đồ xương cá (Fishbone diagram), còn được gọi là biểu đồ nguyên nhân – hậu quả, là một công cụ trực quan giúp phân tích và xác định nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng. Bằng cách tạo sơ đồ xương cá, công ty có thể liệt kê các nguyên nhân tiềm ẩn, bao gồm các yếu tố như con người, quy trình, công nghệ, môi trường và dữ liệu. Sơ đồ xương cá giúp tạo ra một cái nhìn tổng quan và đồng thời tập trung vào các yếu tố chính để điều tra và khắc phục lỗ hổng bảo mật.
 • Kỹ thuật 5 why là một phương pháp đặt câu hỏi liên tục để đi sâu tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Bằng cách hỏi “Tại sao?” nhiều lần liên tiếp, ta có thể định vị được nguyên nhân gốc rễ của lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng. Kỹ thuật này giúp tìm ra các yếu tố nguyên nhân tiềm ẩn và làm rõ mối quan hệ giữa chúng. Việc áp dụng kỹ thuật 5 why sẽ giúp công ty có cái nhìn sâu hơn về nguyên nhân lỗ hổng bảo mật và tạo cơ sở để đề xuất các biện pháp khắc phục hiệu quả.
 • Phân tích sự cố (Fault Tree Analysis – FTA): FTA là một kỹ thuật phân tích sự cố được sử dụng để xác định các yếu tố gây ra sự cố và tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng. Trong trường hợp lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng, FTA có thể giúp phân tích và xác định các sự cố, các sự kiện không mong muốn dẫn đến lỗ hổng trong hệ thống mạng. Bằng cách tạo sơ đồ cây lỗi (fault tree), ta có thể phân tích các yếu tố gây ra lỗ hổng bảo mật và xác định mối quan hệ giữa chúng. FTA giúp công ty nhìn nhận toàn diện về các yếu tố nguyên nhân và xác định các sự cố cụ thể, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục và ngăn chặn lỗi xảy ra trong tương lai.

Bằng việc kết hợp 3 phương pháp, Sơ đồ xương cá giúp tổ chức thông tin và tập trung vào các nguyên nhân gốc rễ, kỹ thuật 5 why giúp tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân và mối quan hệ giữa chúng, và FTA giúp phân tích toàn diện các yếu tố gây ra lỗ hổng bảo mật.

Kết hợp cả ba kỹ thuật này giúp đưa ra những biện pháp khắc phục và cải thiện mạnh mẽ hệ thống bảo mật mạng, đảm bảo an toàn thông tin và ngăn chặn rủi ro bảo mật xảy ra.

Tình huống #3: Một nhóm công nhân gặp vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc

Để tìm được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả nhất, có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Sơ đồ xương cá (Fishbone diagram): Sơ đồ xương cá là công cụ trực quan giúp phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Bằng cách tạo sơ đồ xương cá, ta có thể liệt kê các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhóm công nhân, bao gồm yếu tố nhân lực, quy trình làm việc, thiết bị, môi trường làm việc và văn hóa tổ chức. Sơ đồ xương cá giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ và tập trung vào các yếu tố quan trọng cần được cải thiện để tăng hiệu suất làm việc của nhóm công nhân.
 2. Kỹ thuật 5 why: Kỹ thuật 5 why giúp đi sâu vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề bằng cách liên tục đặt câu hỏi “Tại sao?” nhiều lần. Áp dụng kỹ thuật này, ta có thể phân tích tại sao nhóm công nhân gặp vấn đề về hiệu suất làm việc. Bằng việc liệt kê và trả lời các câu hỏi “Tại sao?” liên tiếp, ta có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ và xác định những yếu tố cần được cải thiện để tăng cường hiệu suất làm việc.
 3. Khảo sát và phỏng vấn: Để hiểu rõ hơn về vấn đề và tìm ra nguyên nhân gốc rễ, có thể thực hiện khảo sát và phỏng vấn các thành viên trong nhóm công nhân. Điều này giúp thu thập thông tin cụ thể về các vấn đề, thách thức và ý kiến của công nhân. Khảo sát và phỏng vấn có thể tiếp cận trực tiếp với người lao động và cung cấp những thông tin quan trọng để tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp.
 4. Phân tích dữ liệu và số liệu: Kiểm tra và phân tích dữ liệu về hiệu suất làm việc của nhóm công nhân. Sử dụng các hệ thống quản lý công việc, báo cáo sản xuất và các chỉ số liên quan, công ty có thể đánh giá hiệu suất làm việc của từng cá nhân và nhóm công nhân. Phân tích dữ liệu và số liệu giúp xác định các mô hình hoạt động, nhận diện mức độ hiệu quả và những vấn đề cụ thể. Điều này cung cấp thông tin căn cứ để đưa ra giải pháp cải thiện hiệu suất làm việc.
 5. Nhóm thảo luận và ý kiến đóng góp: Tạo một buổi thảo luận và tổ chức các phiên họp để cho phép nhóm công nhân chia sẻ ý kiến, đóng góp và đưa ra giải pháp. Qua đó, công ty có thể thu thập thông tin từ những người có kinh nghiệm trực tiếp và cung cấp sự tham gia của nhóm công nhân trong việc tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

Bằng cách kết hợp các phương pháp trên, công ty có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Sự kết hợp này giúp đảm bảo tính toàn diện và đa chiều trong quá trình phân tích và tạo ra một cơ sở vững chắc để cải thiện hiệu suất làm việc của nhóm công nhân.

Ví dụ #4. về giải quyết vấn đề trong học tập

Tình huống: Một sinh viên đang gặp khó khăn trong việc học tập và không đạt được kết quả như mong muốn.

Để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, sinh viên có thể áp dụng các phương pháp và kỹ thuật sau:

 1. Phân tích và đánh giá hiệu suất học tập: Đầu tiên, sinh viên nên tổ chức và phân tích các thông tin liên quan đến hiệu suất học tập của mình, bao gồm bảng điểm, lịch trình học, phản hồi từ giảng viên và nhận xét cá nhân về phương pháp học. Điều này giúp sinh viên nhận biết được những điểm mạnh và yếu của mình trong quá trình học.
 2. Sử dụng phương pháp SMART để đặt mục tiêu: Sinh viên nên áp dụng phương pháp SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) để đặt ra các mục tiêu học tập cụ thể, đo lường được và khả thi. Việc có mục tiêu rõ ràng và hợp lý giúp sinh viên tập trung vào những gì cần làm và theo dõi tiến trình học tập của mình.
 3. Tạo kế hoạch học tập: Dựa trên mục tiêu đã đặt ra, sinh viên nên tạo kế hoạch học tập chi tiết, bao gồm lịch học, lịch ôn tập, và thời gian dành cho các hoạt động học tập khác. Việc có kế hoạch rõ ràng giúp sinh viên quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên công việc quan trọng.
 4. Sử dụng phương pháp học tập phù hợp: Sinh viên nên khám phá và thử nghiệm các phương pháp học tập khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân. Có thể là việc chia sẻ kiến thức với nhóm học tập, sử dụng các công cụ và ứng dụng hỗ trợ học tập, hoặc tạo ra các bài tập và câu hỏi để tăng cường kiến thức.
 5. Sự hỗ trợ và hợp tác: Sinh viên nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè hoặc nguồn tư liệu học tập. Sự hỗ trợ và hợp tác với người khác giúp sinh viên giải quyết những khó khăn và chia sẻ kiến thức để cải thiện kết quả học tập.

Ví dụ #5 minh họa cho tình huống trong công việc

Tình huống: Một nhân viên trong công việc hàng ngày gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng hạn.

Để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, nhân viên có thể áp dụng các phương pháp và kỹ thuật sau:

 1. Ưu tiên công việc: Nhân viên nên xác định và ưu tiên công việc dựa trên mức độ quan trọng và ảnh hưởng đến mục tiêu chung của tổ chức. Sử dụng phương pháp ABC (categorize công việc thành A, B, C dựa trên mức độ ưu tiên) hoặc phương pháp Matix Eisenhower (đánh giá công việc dựa trên mức độ quan trọng và khẩn cấp) để xác định công việc quan trọng nhất cần được hoàn thành trước.
 2. Sử dụng công cụ quản lý thời gian: Nhân viên có thể sử dụng các công cụ quản lý thời gian như lịch làm việc, bảng ghi chú hoặc ứng dụng quản lý công việc để lên kế hoạch và theo dõi tiến độ công việc. Đặt thời gian cụ thể cho mỗi công việc và đảm bảo tuân thủ theo lịch trình đã đề ra.
 3. Áp dụng phương pháp Pomodoro: Phương pháp Pomodoro là một kỹ thuật quản lý thời gian phổ biến, trong đó nhân viên chia công việc thành các đợt làm việc ngắn, mỗi đợt kéo dài trong khoảng 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút. Kỹ thuật này giúp tập trung cao độ trong thời gian ngắn và duy trì năng lượng làm việc.
 4. Delegation (Ủy quyền công việc): Nhân viên nên xem xét các nhiệm vụ có thể ủy quyền cho đồng nghiệp hoặc thành viên trong nhóm. Việc chia sẻ công việc và ủy quyền giúp giải phóng thời gian và tăng hiệu suất công việc.
 5. Tự đánh giá và cải tiến: Nhân viên nên tự đánh giá và xem xét các phương pháp làm việc hiện tại để tìm kiếm cơ hội cải tiến. Qua việc đánh giá, nhân viên có thể tìm ra những khía cạnh cần cải thiện

Kết luận:

Việc áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề thông minh và linh hoạt là một yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công trong cuộc sống và công việc. Qua các ví dụ trên đã cho thấy rằng việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật như Cây Logic, Sơ đồ xương cá, 5Why, 5W1H, MECE và nhiều phương pháp khác có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất để cho vấn đề.

Để trở thành một người giải quyết vấn đề thông minh, chúng ta cần không ngừng rèn luyện và áp dụng những kỹ năng này vào thực tế. Hãy luôn tự đặt câu hỏi, phân tích tình huống một cách cặn kẽ và sáng tạo trong việc tìm ra các giải pháp đột phá.

Hãy thực hành và không sợ thử nghiệm các phương pháp mới, luôn tìm kiếm cơ hội cải thiện và học hỏi từ những trải nghiệm. Bằng cách áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ có khả năng đối mặt với mọi thách thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *