Những mục tiêu mơ hồ hoặc chung chung thường không được thực hiện, ngay cả khi chúng là những ý tưởng tuyệt vời. Để biến những mục tiêu mơ hồ thành những mục tiêu khả thi, chúng ta cần áp dụng tiêu chí SMART. Bằng cách áp dụng các thành phần SMART, chúng ta có thể tạo ra mục tiêu rõ ràng và có khả năng đạt được.

Mục tiêu SMART giúp chúng ta hình dung được điểm đến và tạo đường đi để đạt được mục tiêu đó. Đối với mỗi nhóm, việc đặt mục tiêu là bước đầu tiên để đạt được thành công phi thường. Những nhóm đặt mục tiêu có thể làm những công việc tuyệt vời như học tập, kế hoạch phát triển bản thân, hoặc bảo vệ đại dương để đảm bảo an toàn cho cá voi và cá heo. Khi chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta có thể hình dung được nơi chúng ta muốn đến và cố gắng hết sức để đạt được điều đó.

Tuy nhiên, đạt được một mục tiêu đầy tham vọng không chỉ đòi hỏi chúng ta nhìn xa tầm với, mà còn cần một con đường rõ ràng để đạt được mục tiêu đó. Đó là lúc mục tiêu SMART trở nên quan trọng. Với SMART, chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi mục tiêu – từ mục tiêu cá nhân cho đến mục tiêu tổng thể của tổ chức – đều có những yếu tố cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Mục tiêu SMART nghĩa là gì?

Mục tiêu SMART là từ viết tắt để giúp bạn tạo các mục tiêu xác định, có thể giả mạo và có thể đạt được.

SMART là một từ viết tắt của:

 1. Cụ thể (Specific),
 2. Có thể đo lường được (Measurable),
 3. Có thể đạt được (Achievable),
 4. Thực tế (Realistic) và
 5. Có thời hạn (Time-bound)

Cách viết mục tiêu SMART

Từ viết tắt SMART là một lối tắt để thiết lập các mục tiêu tuyệt vời vì nó bao gồm tất cả các thành phần bạn cần để thành công. Đây là cách chia nhỏ và tiếp cận từng phần:

#1. Cụ thể (Specific):

Hãy nhớ rằng mục tiêu SMART được thiết lập để đạt được một mục tiêu cụ thể, không phải chỉ mục tiêu chung. Mục tiêu của bạn không chỉ là để bất kỳ ý tưởng nào thành công, mà là để dự án cụ thể của bạn thành công. Để đảm bảo khả năng đạt được chúng, hãy đảm bảo rằng mục tiêu của bạn được cụ thể hóa với những gì bạn đang thực hiện.

Nhưng câu hỏi của thành phần Specific:

 • Mục tiêu của tôi là gì?
 • Mục tiêu này liên quan đến lĩnh vực nào?
 • Ai sẽ tham gia vào việc đạt được mục tiêu này?

#2. Có thể đo lường được (Measurable):

Chữ “M” trong SMART đại diện cho “measurable” (có thể đo lường được), giúp bạn đánh giá mức độ thành công hoặc thất bại của dự án. Mục tiêu của bạn nên có các phương pháp khách quan để đo lường chúng – có thể là thời gian, con số, phần trăm thay đổi hoặc các yếu tố khác có thể được đo lường.

Nhưng câu hỏi cho M:

 • Làm sao tôi có thể đo lường tiến độ hoặc thành tựu của mục tiêu này?
 • Có những tiêu chí hoặc chỉ số nào có thể sử dụng để đo lường?

#3. Có thể đạt được (Achievable):

Bạn muốn mục tiêu của mình không quá dễ dàng để đạt được, nhưng cũng cần đảm bảo rằng nó nằm trong khả năng của bạn. Một mục tiêu có thể đạt được là một mục tiêu không hoàn toàn vượt ngoài phạm vi của dự án. Hãy đặt cho mình câu hỏi: Mục tiêu có thuộc phạm vi dự án của bạn không? Nếu không, nó không thể đạt được.

Những câu hỏi cho yếu tố A:

 • Mục tiêu này có khả thi với tài nguyên và điều kiện hiện có không?
 • Tôi có đủ kỹ năng và năng lực để đạt được mục tiêu này không?
 • Mục tiêu này có phù hợp với giới hạn thời gian và nguồn lực của tôi không?

#4. Thực tế (Realistic):

Thành phần “A” và “R” trong SMART có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngoài việc đặt mục tiêu Có thể đạt được (Achievable), bạn cũng muốn đặt mục tiêu Thực tế (Realistic). Ví dụ, một mục tiêu có thể đạt được là đòi hỏi mọi thành viên trong nhóm làm thêm giờ trong sáu tuần liên tiếp để đạt được nó. Tuy nhiên, mặc dù mục tiêu này có thể đạt được, nhưng nó không phải là một mục tiêu thực tế. Hãy đảm bảo rằng bạn là cả hai bằng cách tạo ra một kế hoạch quản lý tài nguyên rõ ràng.

Những câu hỏi cho Realistic:

 • Mục tiêu này có phù hợp với mục tiêu chung và giá trị cá nhân của tôi không?
 • Mục tiêu này có mang lại lợi ích thiết thực và có ý nghĩa trong ngữ cảnh hiện tại?

#5. Thời hạn (Time-bound):

Mục tiêu SMART của bạn cần có một ngày kết thúc xác định. Nếu không có hạn chế thời gian, dự án có thể kéo dài, việc đo lường thành công trở nên mơ hồ và phạm vi có thể bị trì hoãn. Thời hạn giúp tạo cảm giác cấp bách, đảm bảo rằng các nhiệm vụ ngắn hạn không ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn một cách không cần thiết. Nếu chưa có, hãy đảm bảo rằng bạn thiết lập một thời điểm cụ thể cho dự án của mình.

Những câu hỏi cho Time-bound:

 • Mục tiêu này phải hoàn thành trong thời gian nào?
 • Có cần phân chia các giai đoạn hoặc mốc thời gian con để đảm bảo tiến trình đạt được mục tiêu?

 

3 ví dụ về mục tiêu SMART

Sẵn sàng để bắt đầu? Trước khi bạn viết mục tiêu SMART của riêng mình, đây là 3 ví dụ về mục tiêu SMART và cách mỗi mục tiêu đáp ứng các tiêu chí SMART.

 1. Mục tiêu cá nhân:
  • Specific (Cụ thể): Nắm vững kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
  • Measurable (Có thể đo lường được): Tham gia vào khóa học tiếng Anh hàng tuần, tham gia các buổi thảo luận tiếng Anh và đọc sách bằng tiếng Anh ít nhất 30 phút mỗi ngày.
  • Achievable (Có thể đạt được): Có thời gian và nguồn lực để tham gia khóa học, buổi thảo luận và đọc sách.
  • Realistic (Thực tế): Khả năng đạt được khả năng giao tiếp tiếng Anh trong vòng 6 tháng.
  • Time-bound (Thời hạn): Hoàn thành trong vòng 6 tháng.
 2. Mục tiêu nghề nghiệp:
  • Specific (Cụ thể): Đạt được tăng lương 10%.
  • Measurable (Có thể đo lường được): Hoàn thành các dự án vượt kế hoạch, đề xuất cải tiến và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
  • Achievable (Có thể đạt được): Có khả năng hoàn thành dự án, đề xuất cải tiến và tham gia đào tạo.
  • Realistic (Thực tế): Khả năng đạt được tăng lương 10% trong vòng 1 năm.
  • Time-bound (Thời hạn): Hoàn thành trong vòng 1 năm.
 3. Mục tiêu về tài chính:
  • Specific (Cụ thể): Tiết kiệm 20% thu nhập hàng tháng.
  • Measurable (Có thể đo lường được): Giảm chi tiêu không cần thiết, tìm kiếm cơ hội kiếm thêm thu nhập và đầu tư vào một nguồn lợi nhuận.
  • Achievable (Có thể đạt được): Có thể giảm chi tiêu, tìm kiếm thu nhập bổ sung và đầu tư.
  • Realistic (Thực tế): Khả năng đạt được tiết kiệm 20% thu nhập hàng tháng.
  • Time-bound (Thời hạn): Hoàn thành trong vòng 2 năm.

Xem thêm bài viết liện quan: 15 ví dụ về Mục tiêu SMART giúp bạn đạt được mọi đích đến

Phải làm gì sau khi tạo mục tiêu SMART

Thách thức với việc theo dõi các mục tiêu của bạn là tìm cách kết nối các mục tiêu của bạn với công việc hàng ngày của nhóm. Bạn đã dành toàn bộ thời gian để tạo một mục tiêu SMART, việc luôn ghi nhớ mục tiêu đó có thể giúp bạn đảm bảo rằng mình sẽ đạt được mục tiêu đó.  Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

1. Chia sẻ các mục tiêu SMART của bạn với các bên liên quan

Sau khi bạn đã thiết lập các mục tiêu SMART, quan trọng là chia sẻ chúng với những người có liên quan đến dự án và các thành viên trong nhóm.

Bằng cách chia sẻ mục tiêu này, bạn đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ mục tiêu của dự án và có thể hướng dẫn công việc của họ dựa trên những mục tiêu này.

Ngoài ra, việc chia sẻ mục tiêu SMART còn giúp xây dựng sự đồng thuận và cam kết từ tất cả các bên liên quan.

2. Tạo kế hoạch hành động

Dựa trên mục tiêu SMART, xác định các bước cụ thể và hành động mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Lập kế hoạch hành động sẽ giúp bạn tổ chức công việc và định hướng cho quá trình thực hiện.

3. Kiểm tra tiến độ thường xuyên

Một phần quan trọng sau khi tạo mục tiêu SMART là kiểm tra tiến độ thường xuyên. Bằng cách theo dõi tiến trình thực hiện mục tiêu, bạn có thể xác định liệu các hoạt động đang diễn ra theo kế hoạch hay không.

Nếu có bất kỳ chênh lệch hoặc trục trặc nào, bạn có thể nhanh chóng phát hiện và áp dụng các biện pháp điều chỉnh để đảm bảo rằng mục tiêu vẫn được đạt đúng thời gian và đủ chất lượng.

4. Đánh giá và điều chỉnh:

Thực hiện đánh giá định kỳ về tiến độ và chất lượng công việc. Đối chiếu với tiêu chí SMART và xem liệu bạn đang tiến gần đến mục tiêu hay không. Nếu cần thiết, điều chỉnh kế hoạch và hành động để đảm bảo mục tiêu vẫn đạt được.

5. Đánh giá thành công của bạn

Sau khi hoàn thành dự án hoặc đạt được mục tiêu đã đề ra, quan trọng là đánh giá thành công của bạn. Sử dụng các tiêu chí mà bạn đã xác định từ các thành phần SMART, hãy đánh giá liệu mục tiêu đã đạt được hay chưa và đánh giá mức độ thành công của dự án.

Điều này giúp bạn rút ra bài học và cải thiện trong các dự án và mục tiêu tương lai. Bằng cách đánh giá thành công, bạn cũng có thể tự tạo động lực và cảm giác tự hào về những thành tựu mà bạn đã đạt được.

Tòm lại những điều quan trọng nhất

Viết mục tiêu SMART là một công cụ hữu ích để đạt được những điều mà chúng ta muốn. Từ việc định rõ và đo lường được mục tiêu, đến việc đảm bảo tính khả thi và thực tế của chúng, cùng với việc đặt thời hạn rõ ràng, mục tiêu SMART giúp chúng ta tập trung vào những gì quan trọng nhất và nâng cao khả năng thành công.

Sau khi tạo mục tiêu SMART, hãy chia sẻ chúng với các bên liên quan, tạo kế hoạch hành động, kiểm tra tiến độ thường xuyên và đánh giá thành công.

Với việc áp dụng mục tiêu SMART vào cuộc sống và công việc hàng ngày, chúng ta sẽ có công cụ mạnh mẽ để hướng đến sự thành công và đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc.

Nguồn:

 • https://asana.com/resources/smart-goals
 • https://www.atlassian.com/blog/productivity/how-to-write-smart-goals

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *