Làm việc nhóm là yếu tố then chốt trong môi trường làm việc hiện đại. Để một nhóm cộng tác (collaborative team) hoạt động hiệu quả, cần có sự dẫn dắt của một Leader tài ba. Vậy, một Leader trong nhóm cộng tác cần có những kỹ năng gì?

Bài viết này sẽ phân tích những kỹ năng cần thiết cho một Leader trong nhóm cộng tác, bao gồm:

 • Kỹ năng mềm: Giao tiếp hiệu quả, kỹ năng tổ chức và quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng, kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ.
 • Kỹ năng chuyên môn: Kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hoạt động của nhóm, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế để giải quyết vấn đề, cập nhật thông tin, xu hướng mới trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Kỹ năng đặc biệt cho Leader nhóm cộng tác: Kỹ năng thúc đẩy cộng tác, kỹ năng sử dụng công nghệ.

Bài viết này sẽ hữu ích cho:

 • Các Leader hiện đang dẫn dắt nhóm cộng tác.
 • Các cá nhân đang muốn phát triển kỹ năng lãnh đạo để trở thành Leader trong tương lai.
 • Các thành viên trong nhóm cộng tác muốn hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của Leader.

Hãy cùng theo dõi bài viết để khám phá những kỹ năng cần thiết cho một Leader trong nhóm cộng tác!

Team Leader là gì?

Team Leader, hay còn gọi là Trưởng nhóm, là người chịu trách nhiệm dẫn dắt và quản lý một nhóm (team) để đạt được mục tiêu chung. Team Leader thường có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hoạt động của nhóm và kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.

Team leader

Vai trò và Công việc cụ thể của Team Leader

Công việc cụ thể của Team Leader:

1. Xác định mục tiêu và định hướng cho nhóm:

 • Làm việc với các thành viên để xác định mục tiêu chung của nhóm.
 • Vạch ra kế hoạch và chiến lược để đạt được mục tiêu.
 • Phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm cho các thành viên.

2. Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động của nhóm:

 • Lập kế hoạch công việc chi tiết cho nhóm.
 • Phân công công việc và giao nhiệm vụ cho các thành viên.
 • Theo dõi tiến độ công việc và đưa ra điều chỉnh khi cần thiết.

3. Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhóm:

 • Theo dõi tiến độ công việc của các thành viên.
 • Đánh giá hiệu quả công việc và đưa ra phản hồi cho các thành viên.
 • Khen thưởng và ghi nhận thành tích của các thành viên.

4. Truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhóm:

 • Tạo ra môi trường làm việc tích cực và cởi mở.
 • Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong nhóm.
 • Truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên hoàn thành tốt công việc.

5. Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định:

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc của nhóm.
 • Đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của nhóm.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết vấn đề chung.

6. Phát triển năng lực của các thành viên:

 • Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
 • Tạo cơ hội cho các thành viên học hỏi và phát triển bản thân.
 • Xây dựng tinh thần đoàn kết và hợp tác trong nhóm.

 

Những Kỹ năng Cần thiết của 1 Leader giỏi

Kỹ năng mềm:

 1. Giao tiếp hiệu quả:
 2. Kỹ năng Tổ chức và Quản lý:
  • Lập kế hoạch, phân công công việc hợp lý, hiệu quả.
  • Theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề.
  • Quản lý thời gian hiệu quả cho bản thân và nhóm.
  • Xem bài viết liên quan: Cách phát triển kỹ năng Tổ chức
 3. Kỹ năng Giải quyết vấn đề và Ra quyết định:
  • Phân tích thông tin, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
  • Đề xuất giải pháp sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu chung.
  • Ra quyết định sáng suốt, chịu trách nhiệm cho kết quả.
  • Xem bài viết liên quan: Cách cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
 4. Kỹ năng tạo Động lực và Truyền cảm hứng:
 5. Kỹ năng Xây dựng và Phát triển đội ngũ:
  • Tuyển chọn, đào tạo và phát triển năng lực của thành viên.
  • Tạo cơ hội học tập, phát triển bản thân cho mỗi cá nhân.
  • Xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm.
  • Xem bài viết liên quan: Cách xây dựng và phát triển Team nhóm

Kỹ năng chuyên môn:

 1. Kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hoạt động của nhóm.
 2. Khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế để giải quyết vấn đề.
 3. Cập nhật thông tin, xu hướng mới trong lĩnh vực chuyên môn.

Ngoài ra, một Leader cộng tác hiệu quả cần có:

 • Tầm nhìn chiến lược: Xác định mục tiêu chung và định hướng phát triển cho nhóm.
 • Sự quyết đoán: Đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trong tình huống cần thiết.
 • Tính linh hoạt: Thích nghi với sự thay đổi và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
 • Kỹ năng thích ứng: Làm việc hiệu quả với những người có tính cách, quan điểm và nền tảng khác nhau.
 • Sự trung thực và liêm chính: Luôn giữ chữ tín và hành động vì lợi ích chung của nhóm.

Kỹ năng đặc biệt cho Trưởng nhóm cộng tác:

 • Kỹ năng thúc đẩy cộng tác:
  • Khuyến khích chia sẻ ý tưởng và kiến thức giữa các thành viên.
  • Tạo môi trường tin tưởng, cởi mở để mọi người thoải mái đóng góp.
  • Giải quyết xung đột hiệu quả và xây dựng sự đồng thuận trong nhóm.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ:
  • Hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ cộng tác trực tuyến.
  • Áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

Những phẩm chất Team leader cần có sau

 • Có trách nhiệm và đáng tin cậy:
  • Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn
  • Giữ lời hứa và cam kết
  • Là tấm gương cho các thành viên trong nhóm
 • Có khả năng lãnh đạo:
  • Truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên
  • Giải quyết mâu thuẫn và xung đột
  • Dẫn dắt nhóm đạt được mục tiêu chung
 • Có tinh thần học hỏi:
  • Luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng mới
  • Sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp
  • Không ngừng hoàn thiện bản thân

Lời khuyên để bạn trở thành một Team Leader giỏi

Dưới đây là một số lời khuyên cụ thể để bạn trở thành một Team Leader giỏi:

 • Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo:
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, tổ chức, quản lý, ra quyết định
  • Học cách truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhóm
  • Phát triển khả năng giải quyết vấn đề và xung đột
 • Tìm kiếm một người mentor:
  • Học hỏi từ kinh nghiệm của những Team Leader thành công
  • Nhận được lời khuyên và hướng dẫn
  • Có được nguồn động viên và khích lệ
 • Tham gia các hoạt động nhóm:
  • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
  • Phát triển khả năng giao tiếp và hợp tác
  • Học cách lãnh đạo và hỗ trợ người khác
 • Đọc sách và tài liệu về lãnh đạo:
  • Nâng cao kiến thức và hiểu biết về leadership
  • Học hỏi từ những nhà lãnh đạo nổi tiếng
  • Áp dụng các lý thuyết vào thực tế

Trở thành một Team Leader giỏi là một quá trình học hỏi và rèn luyện không ngừng. Hãy kiên trì, nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn sẽ thành công!

 

Kết luận

Bài viết đã phân tích những kỹ năng cần thiết cho một Leader trong nhóm cộng tác. Có thể tóm tắt những kỹ năng này thành ba nhóm chính:

 • Kỹ năng mềm: Là nền tảng quan trọng giúp Leader giao tiếp hiệu quả, xây dựng và phát triển đội ngũ, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên.
 • Kỹ năng chuyên môn: Giúp Leader đưa ra quyết định sáng suốt, giải quyết vấn đề hiệu quả và dẫn dắt nhóm đạt được mục tiêu chung.
 • Kỹ năng đặc biệt cho Leader nhóm cộng tác: Giúp Leader thúc đẩy sự cộng tác và sử dụng công nghệ hiệu quả để nâng cao năng suất làm việc của nhóm.

Lời khuyên:

Để trở thành một Leader cộng tác hiệu quả, bạn cần rèn luyện và phát triển những kỹ năng này một cách đồng đều. Hãy tham gia các khóa đào tạo, học hỏi từ những Leader khác và tích lũy kinh nghiệm thông qua quá trình làm việc.

Tóm lại:

Vai trò của Leader trong nhóm cộng tác vô cùng quan trọng. Nắm vững những kỹ năng cần thiết sẽ giúp bạn trở thành một Leader tài ba, dẫn dắt nhóm đạt được mục tiêu chung và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, tích cực.

Chúc bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *