Đánh giá nhân sự là một hoạt động quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp phát triển phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất lao động.

Tuy nhiên, để việc đánh giá nhân sự hiệu quả, việc xác định và áp dụng các tiêu chí đánh giá phù hợp là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về cách xác định và áp dụng các tiêu chí đánh giá hiệu quả.

 

Cách Xác định tiêu chí đánh giá

tiêu chí đánh giá nhân sự

1. Mục tiêu đánh giá:

Bước đầu tiên trong việc xác định tiêu chí đánh giá là xác định rõ mục đích của việc đánh giá. Mục tiêu đánh giá có thể bao gồm:

 • Đánh giá hiệu quả công việc: Mục đích là đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên so với mục tiêu đề ra.
 • Đánh giá năng lực: Mục đích là đánh giá trình độ, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của nhân viên.
 • Phát triển tiềm năng: Mục đích là xác định điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng phát triển của nhân viên để đưa ra kế hoạch đào tạo phù hợp.
 • Khen thưởng, kỷ luật: Mục đích là đánh giá để đưa ra quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên dựa trên kết quả công việc.

Việc xác định mục tiêu đánh giá sẽ giúp bạn lựa chọn các tiêu chí phù hợp và đảm bảo tính hiệu quả cho quá trình đánh giá.

2. Đặc thù công việc:

Mỗi vị trí công việc sẽ có những yêu cầu và đặc thù riêng. Do đó, cần xác định các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức cần thiết, trách nhiệm và quyền hạn, cũng như mức độ ảnh hưởng của vị trí công việc đó đến kết quả chung của doanh nghiệp. Việc này giúp bạn lựa chọn các tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù công việc và đảm bảo tính chính xác cho kết quả đánh giá.

Xác định yêu cầu và đặc thù của từng vị trí công việc:

 • Kỹ năng, kiến thức cần thiết?
 • Trách nhiệm và quyền hạn?
 • Mức độ ảnh hưởng đến kết quả chung?

3. Năng lực nhân viên:

Cần đánh giá trình độ, năng lực hiện tại của nhân viên bao gồm:

 • Kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công việc.
 • Điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên.
 • Tiềm năng phát triển của nhân viên trong tương lai.

Việc đánh giá năng lực nhân viên giúp bạn xác định những điểm cần cải thiện và phát triển của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp đào tạo phù hợp.

 

4. Văn hóa doanh nghiệp:

Các tiêu chí đánh giá cần phù hợp với văn hóa và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đề cao tinh thần làm việc nhóm, thì cần có các tiêu chí đánh giá về khả năng hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp.

5. Tham khảo ý kiến:

Để có đánh giá đa chiều, cần thu thập ý kiến từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng của nhân viên. Việc này giúp đảm bảo tính khách quan và công bằng cho quá trình đánh giá.

Cách Áp dụng Tiêu chí đánh giá nhân sự

1. Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp:

Có nhiều phương pháp đánh giá nhân sự khác nhau, mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 • Đánh giá 360 độ: Thu thập ý kiến đánh giá từ cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và khách hàng của nhân viên.
 • Đánh giá theo KPI/OKR: Đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành các mục tiêu (KPI) hoặc kết quả chính (OKR) được giao.
 • Phỏng vấn đánh giá năng lực: Phỏng vấn trực tiếp nhân viên để đánh giá kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của họ.
 • Bài kiểm tra năng lực: Sử dụng các bài kiểm tra để đánh giá kiến thức và kỹ năng của nhân viên.

Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp cần dựa trên mục tiêu đánh giá, đặc thù công việc và số lượng nhân viên cần đánh giá.

2. Xác định trọng số cho từng tiêu chí:

Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có mức độ quan trọng khác nhau. Do đó, cần xác định trọng số cho từng tiêu chí dựa trên mục đích và đặc thù công việc. Ví dụ, đối với vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp cao, thì tiêu chí đánh giá về kỹ năng giao tiếp sẽ có trọng số cao hơn các tiêu chí khác.

3. Thiết kế hệ thống đánh giá:

Hệ thống đánh giá bao gồm các bảng biểu, biểu mẫu đánh giá, hướng dẫn đánh giá chi tiết và quy trình thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Hệ thống đánh giá cần được thiết kế khoa học, đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.

4. Đào tạo cho người đánh giá:

Cần đào tạo cho người đánh giá cách sử dụng hệ thống đánh giá, hướng dẫn họ cách đánh giá khách quan, công bằng và đảm bảo tính bảo mật thông tin.

5. Cung cấp thông tin phản hồi:

Sau khi hoàn thành đánh giá, cần thông báo kết quả đánh giá cho nhân viên và cung cấp cho họ thông tin phản hồi cụ thể, hữu ích để họ có thể phát triển và cải thiện năng lực của mình.

6. Sử dụng kết quả đánh giá:

Kết quả đánh giá nhân sự có thể được sử dụng để:

 • Khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
 • Lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên.
 • Đánh giá tiềm năng thăng tiến của nhân viên.

Việc sử dụng kết quả đánh giá nhân sự một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

 

Checklist 15 Tiêu Chí Đánh Giá Nhân sự

Nhóm Dựa trên Hiệu quả Công việc:

 1. Hiệu quả hoàn thành mục tiêu:
  • Mức độ hoàn thành KPI, OKR.
  • Chất lượng công việc.
  • Năng suất lao động.
 2. Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc:
  • Mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm.
  • Khả năng thích ứng với thay đổi công việc.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
 3. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm:
  • Khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Khả năng phối hợp và hợp tác với đồng nghiệp.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Nhóm tiêu dựa trên Năng lực:

 1. Kiến thức chuyên môn:
  • Mức độ hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc.
  • Khả năng cập nhật kiến thức mới.
 2. Kỹ năng nghiệp vụ:
  • Khả năng thực hiện các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc.
  • Mức độ thành thạo các kỹ năng.
  • Khả năng sáng tạo và đổi mới.
 3. Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề:
  • Khả năng phân tích và đánh giá vấn đề.
  • Khả năng tìm kiếm giải pháp sáng tạo và hiệu quả.
  • Khả năng ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Nhóm dựa trên Hành vi:

 1. Thái độ làm việc:
  • Mức độ tích cực, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
  • Kỷ luật lao động.
  • Ý thức hợp tác và tuân thủ quy định.
 2. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử:
  • Khả năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng.
  • Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.
  • Khả năng xử lý tình huống mâu thuẫn.
 3. Tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp:
  • Mức độ tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
  • Trách nhiệm giải trình và minh bạch trong công việc.
  • Uy tín và danh tiếng cá nhân.

Nhóm dựa trên Tiềm năng phát triển:

 1. Khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới:
  • Mức độ ham học hỏi và cầu tiến.
  • Khả năng tiếp thu và ứng dụng kiến thức mới vào thực tế công việc.
  • Khả năng tự học và nghiên cứu.
 2. Khả năng thích ứng với thay đổi:
  • Mức độ linh hoạt và dễ thích nghi với môi trường mới.
  • Khả năng tiếp nhận và thay đổi theo yêu cầu công việc.
  • Khả năng xử lý tình huống bất ngờ.
 3. Khả năng lãnh đạo và phát triển bản thân:
  • Kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng.
  • Khả năng phát triển năng lực bản thân.
  • Tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nhóm tiêu chí đánh giá bổ sung:

 1. Sức khỏe và tinh thần:
  • Khả năng đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt để hoàn thành công việc.
  • Khả năng chịu áp lực công việc.
  • Phong cách làm việc.
 2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
  • Mức độ thành thạo các phần mềm, công cụ tin học văn phòng.
  • Khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc.
  • Khả năng học hỏi và sử dụng các công nghệ mới.
 3. Sự sáng tạo và đổi mới:
  • Khả năng đưa ra ý tưởng mới và sáng tạo.
  • Khả năng đổi mới và cải tiến quy trình công việc.
  • Khả năng chấp nhận rủi ro và thử thách.

 

Kết luận

Việc xác định và áp dụng các tiêu chí đánh giá nhân sự hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Lựa chọn tiêu chí phù hợp và áp dụng đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp phát triển phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất lao động.

Dưới đây là một số điểm chính cần ghi nhớ:

 • Xác định tiêu chí:
  • Căn cứ vào mục tiêu đánh giá, đặc thù công việc, năng lực nhân viên và văn hóa doanh nghiệp.
  • Tham khảo ý kiến từ các bên liên quan để có đánh giá đa chiều.
 • Áp dụng tiêu chí:
  • Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp.
  • Xác định trọng số cho từng tiêu chí dựa trên mức độ quan trọng.
  • Thiết kế hệ thống đánh giá khoa học, khách quan và minh bạch.
  • Đào tạo cho người đánh giá sử dụng hệ thống hiệu quả.
  • Cung cấp thông tin phản hồi cụ thể và hữu ích cho nhân viên.
  • Sử dụng kết quả đánh giá để khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, phát triển và đánh giá tiềm năng thăng tiến.

Lưu ý:

 • Đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá.
 • Cung cấp thông tin phản hồi mang tính xây dựng, giúp nhân viên phát triển.
 • Sử dụng kết quả đánh giá để phát triển năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên.

Tóm lại, việc áp dụng các tiêu chí đánh giá hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *