Lãnh đạo và cộng tác đóng vai trò quan trọng vì chúng tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Môi trường cộng tác phá bỏ rào cản, khích lệ sự tham gia và tạo đội ngũ mạnh mẽ hơn. Sự đa dạng ý kiến trong môi trường này thúc đẩy tinh thần sáng tạo và giúp nhân viên tự tin hơn.

Các đội ngũ có sự gắn bó làm việc hiệu quả hơn và có khả năng sinh lời cao hơn. Lãnh đạo cộng tác còn giúp xây dựng sự tin tưởng trong đội ngũ phân tán và hỗ trợ nhân viên phát triển nhanh hơn. Cũng như bồi dưỡng nhà lãnh đạo mới để định hình tương lai của doanh nghiệp.

 

Collaborative Leadership là gì?

Lãnh đạo Cộng tác là một phong cách quản lý tập trung vào việc đạt được mục tiêu của tổ chức thông qua việc khai thác và khuyến khích sức mạnh của đội ngũ đa dạng. Thay vì áp dụng hệ thống quản lý cấp cao truyền thống, nhà lãnh đạo cộng tác giao phó quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho các cá nhân thuộc nhiều bộ phận, tạo điều kiện cho sự sáng tạo và sử dụng đa dạng kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

So với cách làm truyền thống, nơi quyền lực tập trung ở cấp cao nhất, lãnh đạo cộng tác tạo ra một môi trường làm việc mở cửa và linh hoạt. Trong hệ thống truyền thống, quyết định thường được đưa ra từ trên xuống, trong khi lãnh đạo cộng tác khuyến khích sự tham gia của nhiều nhóm nhân viên khác nhau vào các quy trình quan trọng. Điều này giúp tăng cường khả năng chia sẻ ý kiến và đánh giá từ các cấp dưới, tạo điều kiện cho môi trường làm việc đa chiều và sáng tạo hơn.Lãnh đạo Cộng tác

Tại sao lãnh đạo và cộng tác lại quan trọng?

Phương pháp lãnh đạo chia sẻ mang ý nghĩa kinh doanh đặc biệt quan trọng. Dưới đây là lý do:

 1. Phá Bỏ Rào Cản: Môi trường cộng tác theo đúng tinh thần của “TEAM” – Together Everyone Achieves More (ĐỘI NGŨ – Đoàn kết để thành công hơn). Những nhà lãnh đạo hiệu quả tạo điều kiện cho sự thoải mái khi chia sẻ ý kiến, tạo ra không khí mở cửa cho kết quả tích cực.
 2. Thúc Đẩy Tinh Thần Sáng Tạo: Sự bất đồng ý kiến giữa các bộ phận khác nhau, đặc biệt trong mô hình cộng tác, thường dẫn đến giải pháp sáng tạo khi được xử lý một cách tôn trọng.
 3. Tiếp Sức Cho Nhân Viên: Cung cấp cơ hội cộng tác giữa các đội ngũ liên bộ phận mang lại lợi ích cho tất cả. Sự quyết định và sáng tạo được khuyến khích, tạo điều kiện cho sự tự tin và tự quản lý.
 4. Thúc Đẩy Sự Gắn Bó: Đội ngũ có sự gắn bó làm việc hiệu quả hơn, sinh lời cao hơn. Nhà lãnh đạo cộng tác tạo cơ hội để mọi người cảm thấy chủ động và gắn bó với nhiệm vụ của họ.
 5. Xây Dựng Sự Tin Tưởng Trong Đội Ngũ Kết Hợp: Trong môi trường lao động ngày càng phân tán, lãnh đạo cộng tác đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin bằng cách chào đón sự đa dạng ý kiến và giá trị đóng góp từ mọi người.
 6. Hỗ Trợ Nhân Viên Phát Triển Nhanh Hơn: Môi trường cộng tác cung cấp nhiều cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp và chuyên gia, thúc đẩy sự phát triển cá nhân nhanh chóng.
 7. Hỗ Trợ Bồi Dưỡng Nhà Lãnh Đạo Mới: Chiến lược “Lãnh Đạo Mới Nổi” trở nên phổ biến, tạo điều kiện cho phát triển lãnh đạo từ bên trong đội ngũ.

Những yếu tố này khiến lãnh đạo và cộng tác trở thành yếu tố quyết định cho sự thành công của môi trường làm việc và doanh nghiệp.

 

Làm thế nào bạn có thể nuôi dưỡng văn hóa cộng tác?

1.    Khuyến khích Giao Tiếp Cởi Mở

 • Để tạo môi trường làm việc hòa nhập, hãy khuyến khích giao tiếp mở cửa giữa các thành viên nhóm. Tổ chức các hoạt động không liên quan đến công việc, chẳng hạn như giờ làm việc vui vẻ, chuyến công tác, và bữa trưa nhóm, giúp xây dựng tình bạn giữa các thành viên. Đặt lịch kiểm tra định kỳ và khuyến khích chia sẻ ý kiến để duy trì sự mở cửa và tính cởi mở.

2.    Thúc Đẩy Tính Minh Bạch

 • Chia sẻ thông tin một cách trung thực và mở cửa với nhóm về tình hình công ty. Khi mọi người cảm thấy được tham gia và có đầy đủ thông tin, họ sẽ hợp tác tốt hơn trong công việc hàng ngày.

3.    Thiết Lập Niềm Tin

 • Bảo đảm sự minh bạch và tính dễ bị tổn thương trong tương tác với nhóm. Giao trách nhiệm, khuyến khích ý kiến đóng góp, và tạo điều kiện cho việc cùng nhau ăn mừng thành công lành mạnh. Điều này giúp xây dựng niềm tin và tinh thần đồng đội.

4.    Đơn Giản Hóa Giao Tiếp Bằng Công Nghệ

 • Sử dụng các công cụ như Zoom, Google Hangouts, Slack, hoặc Trello để đơn giản hóa giao tiếp nhóm. Công nghệ giúp theo dõi nhiệm vụ, chia sẻ ý tưởng, và tạo môi trường làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, nhớ rằng sự tương tác con người vẫn quan trọng và không thể thay thế hoàn toàn bằng công nghệ.

5.    Trao Quyền Cho Thành Viên Nhóm

 • Tạo điều kiện cho các thành viên tự quản lý công việc của họ và thúc đẩy sự tự chủ. Khi họ cảm thấy có ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định, họ sẽ có động lực và cam kết hơn.

6.    Tập Trung vào Mục Tiêu Chung

 • Hướng tất cả mọi người đến một mục tiêu chung giúp quyết định và giải quyết vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Sự cam kết và động lực tăng lên khi mọi người cảm nhận mình là phần của một mục tiêu lớn.

“Một nhà lãnh đạo hợp tác là người hiểu rằng thành công của nhóm quan trọng hơn thành công của cá nhân họ.” – Mark Zuckerberg, CEO của Facebook.

 

Phân biệt giữa Hợp tác và Cộng tác

Hợp tác và cộng tác là hai khái niệm thường được sử dụng trong môi trường làm việc và kinh doanh, nhưng chúng mang lại các ý nghĩa và cách thức hoạt động khác nhau.

Hợp Tác:

 1. Ý Nghĩa: Hợp tác là sự hợp nhất hoặc làm việc chung giữa các bên với mục tiêu chung.
 2. Mức Độ Liên Kết: Hợp tác thường liên quan đến việc kết hợp các nguồn lực và nỗ lực để đạt được một mục tiêu chung, nhưng các bên vẫn giữ được sự độc lập trong quá trình làm việc.
 3. Ví Dụ: Việc các bên làm việc cùng nhau trong một dự án chung mà mỗi bên vẫn giữ quyền kiểm soát và quản lý riêng lẻ.

Cộng Tác:

 1. Ý Nghĩa: Cộng tác là sự làm việc cùng nhau và chia sẻ nguồn lực, thông tin, và trách nhiệm để đạt được một kết quả lợi ích chung.
 2. Mức Độ Liên Kết: Cộng tác có tính liên kết mạnh mẽ hơn, với sự tương tác và chia sẻ lợi ích giữa các bên một cách chặt chẽ hơn so với hợp tác.
 3. Ví Dụ: Một dự án cộng tác có thể là việc các thành viên trong nhóm phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực để đảm bảo thành công chung.

 

Tóm tắt

Lãnh đạo cộng tác là một phong cách quản lý tập trung vào thành công chung của nhóm, ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh nhiều công ty áp dụng chính sách làm việc kết hợp.

Để thúc đẩy văn hóa cộng tác nhóm, những nhà lãnh đạo nên khuyến khích giao tiếp cởi mở, tăng cường minh bạch, xây dựng niềm tin, đơn giản hóa giao tiếp thông qua công nghệ, truyền đạt quyền lực cho các thành viên làm chủ công việc của họ và tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chung, thể hiện tính dễ bị tổn thương.

Áp dụng những phương pháp này, nhà lãnh đạo có thể xây dựng một đội ngũ gắn kết và năng động hơn, được trang bị tốt hơn để đạt được thành công, với ý thức rõ ràng rằng thành công cá nhân đến từ thành công của nhóm.

 

Nguồn:

 • Spikenow
 • Facebook
 • Bard AI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *