Đánh giá nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả giúp doanh nghiệp xác định năng lực, hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp về tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, thăng chức,…

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp đánh giá nhân sự khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục đích, đặc thù công việc và văn hóa doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp đánh giá nhân sự hiệu quả, được phân nhóm theo các tiêu chí cụ thể, đồng thời sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính hiệu quả.

 

Các loại hình đánh giá

Đánh giá định tính

Phương pháp đánh giá định tính là phương pháp sử dụng các dữ liệu phi số, phi thống kê để đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên. Phương pháp này giúp cho việc đánh giá được chi tiết, sâu sắc và toàn diện.

Các loại hình đánh giá định tính:

 • Phỏng vấn: Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin trực tiếp từ nhân viên thông qua các câu hỏi được thiết kế sẵn.
 • Quan sát: Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về hành vi và thái độ làm việc của nhân viên.
 • Thảo luận nhóm tập trung: Thảo luận nhóm tập trung là phương pháp thu thập thông tin từ một nhóm nhỏ nhân viên về một chủ đề cụ thể.
 • Phân tích tài liệu: Phân tích tài liệu là phương pháp thu thập thông tin từ các tài liệu liên quan đến công việc của nhân viên như báo cáo công việc, email, bản ghi chép, v.v.

Phương pháp đánh giá định lượng

Phương pháp đánh giá định lượng là phương pháp sử dụng các dữ liệu số, thống kê để đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên. Phương pháp này giúp cho việc đánh giá được khách quan, chính xác và dễ so sánh.

Các loại hình đánh giá định lượng:

 • Đánh giá dựa trên KPI (Key Performance Indicator): KPI là những chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc cụ thể, định lượng được, có thời hạn và khả thi.
 • Đánh giá dựa trên OKR (Objectives and Key Results): OKR là một hệ thống quản lý mục tiêu bao gồm mục tiêu chung (Objectives) và các kết quả then chốt (Key Results) để đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu.
 • Đánh giá dựa trên năng lực: Phương pháp này đánh giá năng lực của nhân viên dựa trên các tiêu chí như kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc.

Các Phương pháp Đánh giá Nhân sự

Các hình thức đánh giá nhân sự

1. Trao đổi thảo luận trực tiếp:

 • Phản hồi trực tiếp giữa quản lý và nhân viên.
 • Thúc đẩy giao tiếp cởi mở và minh bạch.

2. Đánh giá từ Người quản lý trực tiếp:

 • Đánh giá dựa trên quan sát và hiểu biết về công việc của nhân viên.
 • Cung cấp phản hồi cụ thể và định hướng phát triển.

3. Đánh giá từ Đồng nghiệp:

 • Đánh giá từ góc nhìn khác nhau, tăng tính đa chiều.
 • Tăng cường gắn kết và hợp tác trong nhóm.

4. Đánh giá từ Đối tác, khách hàng:

 • Đánh giá mức độ hài lòng và hiệu quả phục vụ.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

5. Tự đánh giá:

 • Nâng cao nhận thức của nhân viên về bản thân.
 • Tạo động lực tự phát triển và hoàn thiện.

6. Đánh giá qua form mẫu, danh sách checklist có thang điểm:

 • Đánh giá khách quan và dễ dàng so sánh.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí.

7. Phương pháp đánh giá 360:

 • Đánh giá đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Cung cấp cái nhìn toàn diện về năng lực và hiệu quả công việc.

8. Phương pháp đánh giá thông qua mục tiêu KPI hoặc OKR:

 • Tập trung vào kết quả và hiệu quả công việc.
 • Tăng cường sự liên kết giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của doanh nghiệp.

 

Các phương pháp đánh giá nhân sự

A. Đánh giá dựa trên Mục tiêu và Kết quả Công việc

Nhóm phương pháp này tập trung vào việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu công việc của nhân viên.

Các phương pháp phổ biến bao gồm:

1. Đánh giá dựa trên KPI (Key Performance Indicator):

Mục tiêu:

 • Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu cụ thể, định lượng được, có thời hạn và khả thi.
 • So sánh hiệu quả công việc giữa các nhân viên.
 • Cải thiện hiệu quả công việc.

Cách thực hiện:

 • Xác định các KPI phù hợp với công việc và yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Thu thập dữ liệu về hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Phân tích dữ liệu và so sánh với mục tiêu đề ra.
 • Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Tính khách quan: Dựa trên dữ liệu số, thống kê nên giúp cho việc đánh giá được khách quan và chính xác.
 • Dễ so sánh: Việc sử dụng dữ liệu số, thống kê giúp cho việc so sánh kết quả đánh giá giữa các nhân viên được dễ dàng.
 • Cải thiện hiệu quả công việc: Việc tập trung vào mục tiêu và kết quả giúp cho việc cải thiện hiệu quả công việc.

Nhược điểm:

 • Khó khăn trong việc xác định các tiêu chí đánh giá: Việc xác định các tiêu chí đánh giá định lượng cần được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học để đảm bảo tính khách quan và chính xác.
 • Có thể không phù hợp với tất cả các công việc: Không phải tất cả các công việc đều có thể đo lường được bằng dữ liệu số, thống kê.
 • Có thể dẫn đến việc tập trung quá nhiều vào việc hoàn thành mục tiêu: Việc tập trung quá nhiều vào việc hoàn thành mục tiêu có thể dẫn đến việc bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng.

2. Đánh giá dựa trên OKR (Objectives and Key Results):

Mục tiêu:

 • Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu chung và các kết quả then chốt.
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào quá trình thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả.
 • Tăng cường sự linh hoạt trong việc đánh giá hiệu quả công việc.

Cách thực hiện:

 • Xác định mục tiêu chung (Objectives) và các kết quả then chốt (Key Results) cho từng nhân viên.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu và kết quả then chốt.
 • Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và kết quả then chốt.
 • Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Tập trung vào mục tiêu và kết quả: Giúp cho việc tập trung vào mục tiêu chung và các kết quả then chốt để đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu.
 • Linh hoạt: Phù hợp với nhiều loại công việc và môi trường làm việc khác nhau.
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên: Giúp cho nhân viên tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả.

Nhược điểm:

 • Khó khăn trong việc thiết lập mục tiêu: Việc thiết lập mục tiêu OKR cần được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học để đảm bảo tính hiệu quả.
 • Tốn thời gian: Việc triển khai hệ thống OKR cần có thời gian và sự đầu tư của doanh nghiệp.
 • Cần sự cam kết cao: Cần sự cam kết cao từ lãnh đạo và nhân viên để hệ thống OKR hoạt động hiệu quả.

 

B. Đánh giá dựa trên Năng lực

Nhóm phương pháp này tập trung vào việc đánh giá năng lực của nhân viên, bao gồm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc. Việc đánh giá năng lực giúp cho nhà quản lý có thể xác định được điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên và đưa ra những chương trình đào tạo, phát triển phù hợp để giúp nhân viên nâng cao năng lực và hiệu quả công việc.

1. Đánh giá 360 độ:

Mục tiêu:

 • Đánh giá năng lực của nhân viên từ nhiều góc độ khác nhau (cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng).
 • Phát triển năng lực của nhân viên.
 • Tăng cường gắn kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Cách thực hiện:

 • Xác định các tiêu chí đánh giá.
 • Thiết kế bảng câu hỏi hoặc biểu mẫu đánh giá.
 • Phân phối bảng câu hỏi hoặc biểu mẫu đánh giá cho người tham gia.
 • Thu thập dữ liệu phản hồi và tổng hợp lại.
 • Phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Cung cấp thông tin đa chiều về năng lực của nhân viên: Giúp cho nhà quản lý có thể có cái nhìn toàn diện về năng lực của nhân viên.
 • Tăng cường sự tham gia của nhân viên: Giúp cho nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá và phát triển năng lực của bản thân.
 • Tăng cường gắn kết giữa các bộ phận: Giúp cho các bộ phận trong doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhau và tăng cường hợp tác.

Nhược điểm:

 • Tốn thời gian và chi phí: Việc thiết kế, triển khai và phân tích dữ liệu đánh giá 360 độ tốn nhiều thời gian và chi phí.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân: Việc đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân của người tham gia.
 • Khó khăn trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin: Khó khăn trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin của người tham gia.

2. Đánh giá năng lực theo tiêu chí:

Mục tiêu:

 • Đánh giá năng lực của nhân viên dựa trên các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.
 • Xác định điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên.
 • Đề xuất các biện pháp để phát triển năng lực của nhân viên.

Cách thực hiện:

 • Xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp với công việc và yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Thiết kế bảng mô tả năng lực cho từng tiêu chí.
 • Đánh giá năng lực của nhân viên dựa trên bảng mô tả năng lực.
 • Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Dễ dàng thực hiện: Việc đánh giá năng lực theo tiêu chí dễ dàng thực hiện và không tốn nhiều thời gian.
 • Cung cấp thông tin cụ thể về năng lực của nhân viên: Giúp cho nhà quản lý có thể xác định được điểm mạnh, điểm yếu cụ thể của nhân viên.
 • Dễ dàng theo dõi tiến độ phát triển của nhân viên: Giúp cho nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi tiến độ phát triển năng lực của nhân viên.

Nhược điểm:

 • Khó khăn trong việc xác định các tiêu chí đánh giá: Việc xác định các tiêu chí đánh giá cần được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học để đảm bảo tính khách quan và chính xác.
 • Có thể không phù hợp với tất cả các công việc: Không phải tất cả các công việc đều có thể đánh giá được bằng các tiêu chí cụ thể.
 • Có thể dẫn đến việc tập trung quá nhiều vào các tiêu chí đánh giá: Việc tập trung quá nhiều vào các tiêu chí đánh giá có thể dẫn đến việc bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như tiềm năng và khả năng phát triển của nhân viên.

 

C. Đánh giá dựa trên Hành vi

Nhóm phương pháp này tập trung vào việc đánh giá hành vi của nhân viên trong công việc. Việc đánh giá dựa trên hành vi giúp cho nhà quản lý có thể quan sát và đánh giá trực tiếp cách thức nhân viên thực hiện công việc, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan và chính xác về năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên.

1. Quan sát hành vi:

Mục tiêu:

 • Đánh giá hành vi thực tế của nhân viên trong công việc.
 • Xác định những hành vi phù hợp và không phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Đề xuất các biện pháp để cải thiện hành vi của nhân viên.

Cách thực hiện:

 • Xác định các hành vi cần quan sát.
 • Thiết kế bảng ghi chép quan sát.
 • Quan sát hành vi của nhân viên và ghi chép lại.
 • Phân tích dữ liệu ghi chép và cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Tính khách quan: Việc quan sát trực tiếp giúp cho việc đánh giá được khách quan và chính xác.
 • Cung cấp thông tin cụ thể về hành vi của nhân viên: Giúp cho nhà quản lý có thể xác định được những hành vi cụ thể cần cải thiện.
 • Tăng cường nhận thức của nhân viên về hành vi của họ: Giúp cho nhân viên nhận thức được những hành vi của họ và có ý thức cải thiện.

Nhược điểm:

 • Tốn thời gian: Việc quan sát và ghi chép hành vi của nhân viên tốn nhiều thời gian.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân của người quan sát: Việc đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân của người quan sát.
 • Khó khăn trong việc đánh giá những hành vi hiếm xảy ra: Khó khăn trong việc đánh giá những hành vi hiếm xảy ra.

2. Phỏng vấn đánh giá hành vi:

Mục tiêu:

 • Đánh giá hành vi của nhân viên trong quá khứ.
 • Xác định những hành vi phù hợp và không phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Hiểu rõ hơn về cách thức nhân viên thực hiện công việc.

Cách thực hiện:

 • Xác định các hành vi cần đánh giá.
 • Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn.
 • Phỏng vấn nhân viên về những hành vi đã thực hiện trong quá khứ.
 • Phân tích dữ liệu phỏng vấn và cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của nhân viên trong quá khứ: Giúp cho nhà quản lý có thể hiểu rõ hơn về cách thức nhân viên thực hiện công việc.
 • Phù hợp để đánh giá những hành vi hiếm xảy ra: Phù hợp để đánh giá những hành vi hiếm xảy ra.
 • Cho phép nhân viên giải thích về hành vi của họ: Cho phép nhân viên giải thích về hành vi của họ và cung cấp thông tin bổ sung.

Nhược điểm:

 • Tốn thời gian: Việc phỏng vấn và phân tích dữ liệu phỏng vấn tốn nhiều thời gian.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng nhớ lại của nhân viên: Việc đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng nhớ lại của nhân viên.
 • Khó khăn trong việc đánh giá những hành vi có tính chủ quan: Khó khăn trong việc đánh giá những hành vi có tính chủ quan.

 

Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của việc đánh giá nhân sự. Khi lựa chọn phương pháp đánh giá, cần cân nhắc các yếu tố sau:

1. Mục đích đánh giá:

 • Mục đích của việc đánh giá là gì?
 • Muốn thu thập thông tin gì về nhân viên?

2. Loại công việc:

 • Đặc thù công việc của nhân viên như thế nào?
 • Có thể đánh giá được bằng các tiêu chí cụ thể hay không?

3. Năng lực của nhân viên:

 • Mức độ năng lực của nhân viên như thế nào?
 • Cần đánh giá những năng lực nào của nhân viên?

4. Thời gian và chi phí:

 • Thời gian và chi phí cho việc đánh giá như thế nào?

5. Văn hóa doanh nghiệp:

 • Văn hóa doanh nghiệp như thế nào?
 • Phương pháp đánh giá nào phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?

Dưới đây là một số gợi ý lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp:

 • Đối với các công việc có thể đánh giá được bằng các tiêu chí cụ thể:
 • Phương pháp đánh giá năng lực theo tiêu chí: Phương pháp này dễ dàng thực hiện và cung cấp thông tin cụ thể về năng lực của nhân viên.
 • Phương pháp đánh giá dựa trên KPI: Phương pháp này phù hợp để đánh giá hiệu quả công việc của những công việc có thể đo lường được bằng dữ liệu số.
 • Đối với các công việc khó đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể:
 • Phương pháp đánh giá 360 độ: Phương pháp này cung cấp thông tin đa chiều về năng lực của nhân viên.
 • Phương pháp đánh giá dựa trên hành vi: Phương pháp này giúp cho nhà quản lý có thể quan sát và đánh giá trực tiếp cách thức nhân viên thực hiện công việc.
 • Ngoài ra, có thể kết hợp nhiều phương pháp đánh giá để có được kết quả đánh giá toàn diện và hiệu quả.

 

Chi tiết các bước đánh giá hiệu suất công việc

Bước 1: Xác định mục tiêu và tiêu chí đánh giá

 • Xác định rõ mục tiêu của việc đánh giá hiệu suất: Nâng cao hiệu quả công việc, phát triển năng lực nhân viên, …
 • Xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp với mục tiêu, vị trí công việc và đặc thù doanh nghiệp. Ví dụ: Kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc, năng lực lãnh đạo, …

Bước 2: Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp

 • Có nhiều phương pháp đánh giá hiệu suất khác nhau như: thang điểm, đánh giá 360 độ, đánh giá theo mục tiêu (MBO), …
 • Lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu, tiêu chí đánh giá và nguồn lực của doanh nghiệp.

Bước 3: Thu thập thông tin

 • Sử dụng các nguồn thông tin đa dạng như: báo cáo công việc, phản hồi từ khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên, …
 • Đảm bảo tính chính xác và khách quan của thông tin thu thập.

Bước 4: Phân tích và đánh giá

 • So sánh thông tin thu thập được với các tiêu chí đánh giá đã đề ra.
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên và đưa ra đánh giá tổng quan về hiệu quả công việc.

Bước 5: Phản hồi và thảo luận

 • Chia sẻ kết quả đánh giá với nhân viên một cách công khai, minh bạch.
 • Thảo luận với nhân viên về những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Bước 6: Theo dõi và đánh giá kết quả

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các giải pháp cải thiện.
 • Đánh giá lại hiệu quả công việc của nhân viên sau một khoảng thời gian nhất định.

Lưu ý:

 • Quá trình đánh giá hiệu suất cần được thực hiện một cách công bằng, khách quan và chuyên nghiệp.
 • Cần đảm bảo tính bảo mật thông tin của nhân viên.
 • Kết quả đánh giá hiệu suất cần được sử dụng để phát triển năng lực nhân viên và nâng cao hiệu quả công việc.

 

Kết luận

Việc đánh giá nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Lựa chọn và áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Đánh giá chính xác năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Xác định điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng phát triển của nhân viên.
 • Đề xuất các biện pháp đào tạo, phát triển phù hợp để nâng cao năng lực của nhân viên.
 • Tăng cường động lực và gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất lao động.

Bài viết này đã giới thiệu một số phương pháp đánh giá nhân sự phổ biến và hiệu quả. Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phù hợp với mục đích, đặc thù công việc và văn hóa doanh nghiệp của mình.

Lưu ý rằng việc đánh giá nhân sự cần được thực hiện một cách khách quan, công bằng và minh bạch. Cần đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của người tham gia đánh giá. Việc đánh giá cần được thực hiện định kỳ để theo dõi sự phát triển của nhân viên và có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về các phương pháp đánh giá nhân sự hiệu quả.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *